Home Over het Dorpsoverleg Dorpsvisie 2021(PDF) Rapport Groenbeheer (PDF) archief

Centrum-Zuid krijgt opknapbeurt

Centrum-Zuid krijgt opknapbeurt

3 mei 2023

Beste mede-Boskopers,

Het zuidelijke deel van Boskoops dorpscentrum krijgt dit jaar en volgend jaar een opknapbeurt. Het gaat om het gebied tussen de Gouwe, Boomgaard, Bethelkerk en de Zijde.

Dat werd deze week duidelijk in het periodieke overleg tussen het Dorpsoverleg en het gemeentebestuur. De Dorpskernwinkeliers, het Dorpsoverleg en Van Teylingen en Booy hadden in het rapport ‘Het schone centrum van Boskoop’ om deze opknapbeurt gevraagd. Uit een enquête van het Dorpsoverleg bleek ook dat een grote meerderheid van de Boskopers meer terrasjes, winkels en groen wil in het dorpscentrum. Deze investeringen zouden moeten zorgen dat het centrum gezelliger en aantrekkelijker wordt.

Voetgangersgebied

Op alle aanbevelingen in het rapport ‘Het schone centrum van Boskoop’ kwam een reactie waarvan de meeste positief. Zo wil de gemeente de samenhang van Centrum-noord en Centrum-zuid intact houden, zullen er nieuw prullenbakken komen om zwerfvuil tegen te gaan en wordt de status van de winkelstraat veranderd van woonerf in voetgangersgebied. Op die manier kunnen fietsers en brommers worden geweerd.

Opknapbeurt tunneltje

Ook zal de gemeente in contact treden met de nieuwe eigenaars van Villa van Teylingen over de toekomstplannen van het gebouw. Als het gaat om groenvoorziening en representatie van Boskoop kan hier een rol liggen voor de kwekers uit Boskoop, aldus de gemeente. Het college staat positief hier tegenover. De gemeente staat ook positief tegenover het voorstel het tunneltje onder de brughoogte op te knappen (onder meer betere verlichting) en een klein speeltuintje aan te leggen op het Kerkplein. Onderzocht wordt of en hoe dit mogelijk is.

Na de zomer gesprekken met bewoners en winkeliers

De beslissing te gaan investeren in het centrum is onlangs genomen door het college van B en W. De gemeente gaat na de zomer over de plannen in gesprek met betrokkenen. Dat zijn de bewoners, winkeliers en andere ondernemers in het zuidelijk deel van het centrum, de vereniging van eigenaren Gouwewende, het bestuur van de Bethelkerk, Scheerder Vastgoed en de eigenaren van de Villa van Teylingen.

Ook het Dorpsoverleg zal hier betrokken bij blijven, aldus de nieuwe voorzitter Johan van der Laan. Hij is positief over de toezeggingen van het Alphens gemeentebestuur. 'Zoals de wethouder zelf zegt ‘het heeft even geduurd’, maar dit klinkt goed. Wij blijven er graag bij betrokken en zullen zeker de vinger aan de pols houden.'

(ES)

Dorpsoverleg Boskoop