Home Over het Dorpsoverleg Dorpsvisie (PDF)

Hoofdpunten periodiek overleg 21 oktober 2021

2 november 2021

Beste mede-Boskopers,

• Het Dorpsoverleg heeft 2 nieuwe leden: Damian Scholten en Sven Huisman. Zij staan borg voor een jong geluid. De verjonging moet doorgaan en het Dorpsoverleg heeft ook vrouwelijke leden nodig. Alleen een mix tussen jong en oud en vrouw en man kan een compleet beeld opleveren. Daarom wordt besloten hiervoor een oproep te plaatsen.

• Damian en Sven gaan als eerste aan de slag met het opzetten van een enquête. Voor het Dorpsoverleg is het belangrijk wat Boskopers van een aantal thema’s vinden. Zij maken een eerste opzet voor een raadpleging.

• Onze oproep om excessen op het terrein van onkruid te melden heeft een fors aantal meldingen opgeleverd. Die worden verwerkt in een rapport dat op 1 november wordt aangeboden aan wethouder Schotanus.

• We gaan door met het overleg met de politieke partijen die zitting hebben in de gemeenteraad. In die overleggen vertellen we de partijen wat de prioriteiten zijn die wij als Dorpsoverleg hebben opgehaald bij de Boskopers. Ook vragen wij ze wat ze voor ons als dorp kunnen betekenen.

• Eén van de dossiers die inmiddels redelijk goed ‘op tafel ligt’ is de grote opknapbeurt voor de gehele dorpskern. Samen met de Dorpskern Winkeliers heeft het Dorpsoverleg een brandbrief geschreven aan het bestuur. Het college van B en W heeft de gemeenteraad voorgesteld hiermee aan de slag te gaan.

• Op een aantal dossiers zouden we graag nog wat kundige, daadkrachtige leden erbij hebben: mobiliteit, wonen en bouwen. Een mailtje naar het Dorpsoverleg volstaat.

Dorpsoverleg Boskoop