Home Over het Dorpsoverleg Dorpsvisie (PDF)

Hoofdpunten periodiek overleg 27 januari 2022

27 januari 2022

Beste mede-Boskopers,

Enquete en bruggenkwestie

Op korte termijn gaan we jullie mening vragen. Over tal van onderwerpen in ons dorpscentrum. Via een enquête willen we graag weten wat jullie vinden van het winkelaanbod, cameratoezicht, de villa Van Teylingen, de aanleg van terrassen, aanleg en onderhoud van groen en nog een aantal onderwerpen,

Met jullie antwoorden komen we nog beter beslagen ten ijs in onze gesprekken met de gemeente en de politiek. Wanneer en hoe houden we die enquête? Digitaal, maar natuurlijk ook gewoon op papier. Jullie krijgen ruim de kans en de tijd om het formulier in te vullen.

In onze periodieke bijeenkomst op 26 januari (eindelijk kon het weer eens) hebben we het gehad over tal van onderwerpen. De bruggen van de Biezen, het dorpscentrum, de bereikbaarheid en het verkeer op de Zijde, de tweede oeververbinding en de Tuinen van Boskoop.

Gemeente en politieke partijen weten ons steeds beter te vinden. Dat vinden we een goed teken, maar het levert (eerlijk is eerlijk) ook een hoop werk op. En we zijn en blijven vrijwilligers. Daarom hebben we onze eigen werkwijze veranderd. We hebben werkgroepen gemaakt die zich speciaal met de belangrijkste onderwerpen bezighouden.

En we zijn blij dat zich opnieuw een aantal nieuwe leden heeft gemeld. Die zijn meer dan welkom. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat wij die de ogen en oren zijn van die bijna 17.000 Boskopers. Die enquête is daarvoor belangrijk. Ook dat is een manier om te weten hoe jullie erover denken. Geef ons dus straks een minuutje van je tijd. Geef jezelf een minuutje van je tijd. Wordt vervolgd.

Dorpsoverleg Boskoop