Home Over het Dorpsoverleg Dorpsvisie (PDF)

Hoofdpunten periodiek overleg 10 augustus 2021

10 augustus 2021

Beste mede-Boskopers,

Dorpskernwinkeliers en Dorpsoverleg Boskoop zijn met elkaar in gesprek over een opknapbeurt voor het zuidelijk deel van het centrum. Dat is het stuk tussen de Zijde/brughoogte en Waterrijk. Wat moet er gebeuren om dit stuk veiliger en aantrekkelijker te maken. Eind september is er een gezamenlijk overleg met de gemeente om een en ander door te spreken. In de afgelopen tijd heeft het Dorpsoverleg vele opmerkingen en suggesties van Boskopers over het centrum opgehaald en verwerkt. Ook wil het Dorpsoverleg weten hoever de gemeente staat met de eigen plannen voor een dergelijke facelift. Deze plannen zouden er wel te zijn, maar deze zijn (nog) niet gedeeld.

Een ander belangrijk onderwerp voor het Dorpsoverleg is de manier waarop de gemeente het plan Florissant Wonen achter de Parklaan wil gaan ontsluiten voor fietsers. Op deze plek worden 85 woningen gebouwd. Het Dorpsoverleg heeft gebiedsadviseur Steef van der Hoorn van de gemeente gevraagd uit te zoeken hoe de plannen op dit punt zijn.

De leden van het Dorpsoverleg spreken hun onvrede en zorg uit over de situatie van de Boskoopse plantsoenen. Op vele plaatsen toert het onkruid welig. Dit is niet passend bij de status van de Greenport Boskoop. Uitgezocht wordt op welke manier hiervoor het beste aandacht kan worden gevraagd.

Dorpsoverleg Boskoop