Home Over het Dorpsoverleg Dorpsvisie 2021(PDF) Rapport Groenbeheer (PDF) archief

Zorgen over veiligheid oversteekplaats Boezemlaan

Zorgen over veiligheid oversteekplaats Boezemlaan

15 november 2023

Beste mede-Boskopers,

Het Dorpsoverleg Boskoop heeft onafhankelijk stappen ondernomen om de verkeersveiligheid in ons dorp te waarborgen, met specifieke aandacht voor de oversteek Aardbeienpad-Boezemlaan. Fietsende schoolkinderen die hier voorrang hebben, worden geconfronteerd met snelheidsproblemen van passerende auto's, wat een zorgelijk scenario vormt.

In eerdere gesprekken met ambtenaren van de gemeente Alphen aan den Rijn is als eerste stap de plaatsing van gevarendriehoeken op het wegdek voorgesteld. Hoewel deze maatregel enige verbetering bracht, bleef de bezorgdheid bestaan. In het tweede overleg zijn diverse oplossingen besproken, waaronder het aanbrengen van verlichting in het wegdek.

Recente ontwikkelingen hebben aangetoond dat niet alleen het Dorpsoverleg Boskoop, maar ook individuele raadsleden en de Fietsersbond hun bezorgdheid uiten over de verkeerssituatie op de Boezemlaan. Het Dorpsoverleg Boskoop heeft geen formele samenwerking met deze partijen, maar waardeert en steunt wel de inzet van de Fietsersbond in deze situatie.

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft al enkele maatregelen genomen, waaronder verbeterde markering en belijning. Echter, het Dorpsoverleg Boskoop benadrukt dat deze stappen niet toereikend lijken. We blijven streven naar effectieve maatregelen die de verkeersveiligheid bevorderen en de oversteek Aardbeienpad-Boezemlaan veiliger maken voor alle weggebruikers, met speciale aandacht voor de schoolgaande jeugd. Daarnaast zullen wij ook andere situaties in Boskoop bespreken, zoals de oversteekplaats bij de Immanuel school aan de Perengaarde

(DS)

Dorpsoverleg Boskoop