Home Over het Dorpsoverleg Dorpsvisie 2021(PDF) Rapport Groenbeheer (PDF) archief

Waar staan we als Dorpsoverleg voor.

Waar staan we als Dorpsoverleg voor.

16 oktober 2021

Beste mede-Boskopers,

Het korte antwoord is op de vraag ‘Waar staat het Dorpsoverleg voor?’ is: verkeer en infrastructuur, de aanpak van het dorpscentrum en wonen en werken. ,,Als Dorpsoverleg zouden we ons elke dag kunnen bemoeien met 1000 verschillende onderwerpen. Daar hebben we de tijd en de organisatie niet voor. We hebben gekozen voor de onderwerpen die Boskopers echt bezighouden”, zegt Sjaak Koster, interim-voorzitter van het Dorpsoverleg.

Het Dorpsoverleg is bezig met een ronde langs de partijen in de gemeenteraad van Alphen om de Boskoopse boodschap te laten landen. ,,Wij hebben aan de Boskopers gevraagd: wat is het belangrijkste? Daaruit volgden deze drie prioriteiten. Daar gaan wij dus mee op pad”. De presentatie die Koster daarbij gebruikt is hier te zien.

Mobiliteit en verkeer

De eerste is verkeer. Koster: ,,Ons dorp wordt verstikt door het verkeer. De Hefbrug is een enorme bottleneck, de Zijde de gehele dag één grote file. Boskoop schreeuwt om een tweede oeververbinding en de versnelde aanleg van de Bentwoudlaan”.

Het dorpscentrum

Het dorpscentrum verpaupert. ,,Het centrum heeft dringend impulsen nodig. Op allerlei vlakken. Dat loopt van groen en bestrating tot de verkeersveiligheid, aanpak leegstand, herinrichting van enkele plekken en het bevorderen van winkels en horeca. Samen met de Dorpskern Winkeliers zijn wij met de gemeente in gesprek om te komen tot zo’n krachtige impuls”.

Wonen en werken

Wonen en werken is de derde prioriteit. ,,Bouwen voor onze eigen kinderen, voor onze ouderen, om door te kunnen stromen. Slim bouwen want het gaat ook om veiligheid en om bereikbaarheid. Als je ergens huizen bouwt dan moet er goed worden nagedacht over voorzieningen en wegen. Anders maak je het probleem allemaal groter”.

Onkruid, treinen en arbeidsmigranten

En soms laat het Dorpsoverleg zich uit over andere onderwerpen: het onkruid dat de grond uitschiet, treinen die niet op tijd rijden en de discussie rond de huisvesting van Poolse arbeidsmigranten. ,,Als wij signalen krijgen dat er iets niet goed gaat, dan bemoeien wij ons ermee”.

(ES)

Dorpsoverleg Boskoop