Home Over het Dorpsoverleg Dorpsvisie 2021(PDF) Rapport Groenbeheer (PDF) archief

Gemeente bezig met inhaalslag openbaar groen

Gemeente bezig met inhaalslag openbaar groen

8 november 2021

Beste mede-Boskopers,

De gemeente is bezig met een inhaalslag als het gaat om het onderhoud van het openbaar groen in Boskoop. Dat heeft wethouder Gert-Jan Schotanus maandagavond gezegd in het periodieke gesprek met het Dorpsoverleg.

Het Dorpsoverleg bood hem het ‘Rapport Groenvoorziening en Groenonderhoud in Boskoop’ aan. Dit is een bloemlezing van de meldingen die de afgelopen tijd via onder meer de website en Facebook zijn binnengekomen. Het Dorpsoverleg had opgeroepen om excessen te melden en daaraan werd massaal gehoor gegeven.

Wethouder Schotanus is blij is met de gebundelde meldingen van Boskopers. Hij had ook zelf geconstateerd dat het groenonderhoud niet op orde was. ,,En dat zie ik terug in het rapport. Rond de zomer heb ik zelf ook gezien dat het niet op orde was. Daarvoor zijn allerlei oorzaken, maar daarvan heb ik gezegd: daar heb ik geen boodschap aan. Daar kan ik niet mee aankomen bij de Boskopers. We maken dus nu een inhaalslag. Dat kan iedereen zien in de straten en plantsoenen”.

Het Dorpsoverleg is tevreden met de actie van de wethouder. ,,Er moest echt wat gebeuren”, zegt interim-voorzitter Sjaak Koster: ,,De voorbeelden die wij toegestuurd kregen, lieten zien dat het de Boskopers hoog zit. Sommige melders waren echt moedeloos geworden van het uitblijven van actie. Wij vinden dat deze situatie niet past bij een dorp als Boskoop. Het is de Greenport van Nederland, het groene hart van Alphen aan den Rijn. Dat groene hart raakte echter overwoekerd door onkruid”.

Wethouder Schotanus gaat met het Dorpsoverleg en Boskopers in gesprek over het onderhoud van het groen. ,,Ik begrijp dat daar allerlei ideeën over zijn. Prima. Ik ga graag met mensen in gesprek en als die een bijdrage willen leveren aan het onderhoud dan is dat zeker mogelijk. Daar moeten we dan wel goede afspraken over maken, want dit hebben we in het verleden ook al eens geprobeerd en dat is niet altijd geslaagd”.

Het ‘Rapport Groenvoorziening en Groenonderhoud in Boskoop’ dat aan de wethouder is aangeboden is te lezen op de website van het Dorpsoverleg. Het rapport is, zoals gezegd, opgesteld aan de hand van de vele meldingen die het Dorpsoverleg in de afgelopen tijd binnenkreeg van Boskopers. In het rapport is een slechts een klein gedeelte meegenomen van de mails, appjes en meldingen die het Dorpsoverleg kreeg na een oproep.

(ES)

Dorpsoverleg Boskoop