Home Over het Dorpsoverleg Dorpsvisie 2021(PDF) Rapport Groenbeheer (PDF) archief

Update Groenbeheer Oktober 2022

Update Groenbeheer Oktober 2022

27 oktober 2022

Beste mede-Boskopers,

Goede geluiden over het openbaar groen in ons dorp. De gemeente is hard bezig met de beloofde inhaalslag bij het onderhoud. Ook wordt het openbaar groen kwalitatief verbeterd.

Dat werd duidelijk uit het overleg dat enkele leden van het Dorpsoverleg hadden met vertegenwoordigers van de gemeente. Ook uit signalen uit het dorp was al duidelijk geworden dat de gemeente, zoals afgesproken, een tandje bijzet als het gaat om het openbaar groen.

Het overleg met de gemeente is opgezet naar aanleiding van het zwartboek groen in november vorig jaar aan wethouder Gert-Jan Schotanus heeft overhandigd. Dit zwartboek (officieel: Rapport Groenvoorziening en Groenonderhoud in Boskoop) werd opgesteld met behulp van meldingen van vele Boskopers. Bij die gelegenheid verwoordde voorzitter Sjaak Koster de mening van de vele melders: ,,Wij vinden dat deze situatie niet past bij een dorp als Boskoop. Het is de Greenport van Nederland, het groene hart van Alphen aan den Rijn. Dat groene hart raakte echter overwoekerd door onkruid”.

Uit het overleg bleek dat de gemeente zelf ook ontevreden was over de kwaliteit. Niet alleen is het onderhoud sindsdien verbeterd, maar nu wordt ook de kwaliteit verbeterd. De gemeente hanteerde in ons dorp het niveau B en C en dit wordt opgetrokken. Ook wordt er gekeken welke planten eigenlijk niet thuishoren in de Boskoopse plantsoenen.

Dorpsoverleg en gemeente hebben afgesproken elkaar op de hoogte te houden van ontwikkelingen. Ook heeft de gemeente aangegeven open te staan voor meldingen van plaatsen waar het nog niet goed gaat. Bovendien mag het Dorpsoverleg aangeven welke locaties er in de ogen van Boskopers extra aandacht verdienen.

Dus: hou ons op de hoogte, laat weten wat goed gaat en wat beter kan!

(ES)

Dorpsoverleg Boskoop