Home Over het Dorpsoverleg Dorpsvisie 2021(PDF) Rapport Groenbeheer (PDF) archief

Sjaak Koster draagt stokje over aan Johan van der Laan

Sjaak Koster draagt stokje over aan Johan van der Laan

12 mei 2023

Beste mede-Boskopers,

Het Dorpsoverleg Boskoop heeft een andere voorzitter. Sjaak Koster heeft het stokje overgedragen aan Johan van der Laan. Sjaak Koster trad bijna vijf jaar geleden toe tot het Dorpsoverleg, dat toen nog Dorpsraad heette. In 2020 werd hij interim-voorzitter. Nu is het voor het Dorpsoverleg tijdens voor een volgende stap, meent Koster. ,,Voor deze nieuwe fase is een nieuwe voorzitter nodig’’. In onderstaande brief neemt Sjaak afscheid als voorzitter. Hij blijft nog wel lid van de projectgroep Verkeer en afgevaardigde van de Stichting Dorpsoverleg Boskoop. Op korte termijn geven wij Johan van der Laan, zijn opvolger, op deze plek het podium. Eerst afscheid van Sjaak.


De brief van Sjaak:

Beste mede-Boskopers,

Na drie jaar als interim voorzitter van het Dorpsoverleg actief te zijn geweest is het tijd om het stokje over te dragen. De Stichting Dorpsoverleg Boskoop heeft per 9 april een nieuwe voorzitter gekregen.

Bijna 5 jaar geleden ben ik met veel enthousiasme toegetreden tot de toenmalige Stichting Dorpsraad Boskoop en heb mij in de beginfase vooral beziggehouden met het dossier ‘verkeerssituatie’ op en rond de Hefbrug en Zijde in Boskoop. Na het aftreden van de toenmalige secretaris en voorzitter is mij door de leden in 2020 verzocht om het voorzitterschap over te nemen. Ik heb hier destijds positief op gereageerd maar wel aangegeven dat ik mij uitsluitend als ‘interim’ beschikbaar wilde stellen. Dat is de rol die mij het beste past.

Het was een zeer uitdagende periode. Het Covid19 virus sloeg wild om zich heen en had een grote impact op de effectiviteit van de Stichting. Ondertussen had Pim Boer zich beschikbaar gesteld als secretaris/penningmeester en hebben we gezamenlijk een plan gemaakt om de doelstellingen en activiteiten van de Stichting te revitaliseren.

Lopende dit proces hebben wij besloten om de naam Dorpsraad te vervangen door Dorpsoverleg. Dat sluit beter aan bij onze doelstellingen en activiteiten: meer vóór elkaar, meer mèt elkaar, meer overleg en meer draagvlak. Tevens hebben wij het aantal leden fors kunnen uitbreiden en verjongen, de interne organisatie en procedures aangepast en heldere prioriteiten vastgesteld. Dit maakt het voor iedereen een stuk eenvoudiger en effectiever om met elkaar in gesprek te gaan en in gesprek te blijven.

Het huidige Dorpsoverleg is zeer gemotiveerd en ‘staat als een huis’. Het is nu tijd dat verdere professionalisering van het overleg wordt doorgevoerd. Voor deze nieuwe fase is ook een nieuwe voorzitter nodig. Ik ben zeer verheugd dat Johan van der Laan deze taak op zich wil nemen en ben er van overtuigd dat Johan deze uitdaging succesvol zal vormgeven.

Als mede-initiatiefnemer en lid van de ‘Bereikbaar Boskoop Alliantie’, blijf ik vooralsnog wel actief als lid van de projectgroep ‘Verkeer’ en afgevaardigde van de Stichting Dorpsoverleg Boskoop.

Met vriendelijke groet,

Sjaak Koster


(ES)

Dorpsoverleg Boskoop