Home Over het Dorpsoverleg Dorpsvisie 2021(PDF) Rapport Groenbeheer (PDF) archief

Dorpsoverleg tegen gemeente: praat met Boskopers over snelheid!

Dorpsoverleg tegen gemeente: praat met Boskopers over snelheid!

Dinsdag 4 april 2023

Beste mede-Boskopers,

De maximum-snelheid gaat in geheel Boskoop, met uitzondering van de Zijde, naar 30 kilometer per uur. Het Dorpsoverleg is teleurgesteld dat de gemeente er bewust voor heeft gekozen inwoners en ondernemers hierover niet te raadplegen

Dat stelt het Dorpsoverleg in een reactie op het zogeheten Categoriseringsplan voor Boskoop dat donderdag 6 april wordt besproken in een gemeentelijke commissie. Daarna wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad.

Zijde is uitzondering

In dit plan wil de gemeente regelen dat de maximum-snelheid op alle wegen binnen de Boskoopse bebouwde kom, inclusief het ITC, wordt teruggebracht van 50 naar 30 kilometer per uur. De enige uitzondering is de Zijde.

Geen aanpassing doorgaande wegen

Van sommige straten (zoals Rijneveld, Zuidwijk, Laag Boskoop, het ITC) wordt in het plan vastgesteld dat op deze wegen doorstroming weliswaar belangrijk is, maar toch wordt voorgesteld naar 30 kilometer te gaan.Normaliter moet voor deze maatregel de weg worden aangepast aan 30 kilometer per uur. Dat gaat de gemeente pas doen als de betrokken wegen in aanmerking komen voor grootonderhoud of reconstructie.

Inwoners ‘bewust’ niet geïnformeerd

In het raadsvoorstel zeggen burgemeester en wethouders dat er om een aantal redenen bewust voor gekozen is om dit voorstel niet te bespreken met inwoners en gebruikers. Wel met bijvoorbeeld de Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland, de politie en Arriva.

Het Dorpsoverleg, dat ook niet geraadpleegd is, is zeer teleurgesteld over deze ‘bewuste’ keuze. Wij vragen ons wat daarvoor een goede reden kan zijn. Het Dorpsoverleg vindt dan ook dat de gemeente alsnog inwoners en bedrijven de kans moet geven hierover mee te praten.

Hier vindt u de agenda van het debat op 6 april >>

Module Boskoop >>

(ES)

Dorpsoverleg Boskoop