Home Over het Dorpsoverleg Dorpsvisie 2021(PDF) Rapport Groenbeheer (PDF) archief

OVERSPANNEN WONINGMARKT

2 maart 2020

Beste mede-Boskopers,

Nu de berichtgevingen over het Coronavirus de media lijken te beheersen, verschuiven andere belangrijke vraagstukken, die even zoveel aandacht verdienen, naar de achtergrond.

Ik noem de woningmarkt, met alle problemen. De huizenmarkt lijkt overspannen. Er is veel vraag en (te) weinig aanbod. Méér huizen bouwen is nodig, juist om die overspannen huizenmarkt tot bedaren te brengen. Maar wordt er wel genoeg en doelgericht gebouwd? Op dit moment is het voor starters met een middeninkomen heel erg moeilijk om aan een huis te komen. En veel ouderen moeten noodgedwongen in hun te grote huizen blijven wonen, omdat er voor hen geen alternatief is om dóór te stromen naar kleinere, hen passende woningen. Dus moet er niet alleen méér gebouwd worden, maar vooral pássend. En dat geldt zeker voor Boskoop. In de ‘stad’ Alphen doet men in die richting een poging. Rond het station verrijzen een flink aantal grote flatgebouwen en ook in het ‘stadshart’ wordt volop gebouwd. De Gnephoek komt weer in beeld als het ’woningen bouwen in de polder’ betreft en zijn er meer opties voor het bouwen van nieuwe woonwijken buiten het dorp Alphen. Maar gaat die noodzakelijke uitbreiding óók op voor de dorpen? Acht de lokale overheid de vraag in Boskoop nijpend genoeg?

Op plaats twee van de tien realiseerbare plannen in haar ‘Dorpsvisie’, meldt de Dorpsraad, dat er in Boskoop ‘voortvarend nieuwbouw’ moet worden gepleegd door een uitbreiding van rond de 800 woningen in de komende vijf jaar. Dat zou een impuls moeten zijn voor een grotere spankracht en een vitale gemeenschap. Over een periode van tien jaar zou Boskoop moeten uitgroeien tot een dorp van 18.000 inwoners. ‘Vers bloed’ is nodig, om vitaliteit en veerkracht te behouden. Dus moet er gebouwd worden, doelgericht. Betaalbare woningen voor starters, want voor een levendige dorpsgemeenschap is het aantrekken van jonge gezinnen essentieel. Maar evenzo rekening houden met de oudere generatie. ‘Bouwen in Boskoop’ is áltijd maatwerk. Een lokale woonvisie is gewenst. Maar voor ons dorp is het niet alleen de nieuwbouw, die kan bijdragen aan ‘ontspanning’ op de krappe woningmarkt. Er is zoveel méér mogelijk. Zo zijn er, met name in het centrum van Boskoop heel wat pandjes, aangekocht door speculerende projectontwikkelaars, die nu - vaak tijdelijk - tegen woekerprijzen verhuurd worden aan arbeidsmigranten. Hoe mooi zou het zijn als daar de jonge startende woningzoekenden de mogelijkheid krijgen om juist die oudere, relatief kleinere, woningen met wellicht enig achterstallig onderhoud, tegen betaalbare prijzen te kunnen kopen, zelf op te knappen en bewoonbaar te maken. In ons centrum zijn er genoeg van die pandjes. De Bootstraat staat er vol mee. Het mes snijdt zo aan twee kanten: het geeft de jonge generatie een kans en draagt zo bij aan de nodige vitaliteit en levendigheid. Ons centrum biedt sowieso meer mogelijkheden. Zeker nu er een doorbraak lijkt te zijn gekomen in de moeizame onderhandelingen in het dossier ‘plan Zuid’. Verantwoordelijk wethouder Van As meldde dat recentelijk. Het schijnt dat partijen eindelijk tot een overeenkomst zijn gekomen. Het werd tijd. Het geeft wethouder Van As weer een impuls om in zijn enthousiasme lekker aan de slag te gaan met dit, om aandacht schreeuwende deel in Boskoop’s hart. Ik wacht met spanning op de berichtgeving ‘plan Zuid’.

Archief

Voorzitter Dorpsraad Boskoop