Home Over het Dorpsoverleg Dorpsvisie 2021(PDF) Rapport Groenbeheer (PDF) archief

Weer aandacht gevraagd voor openbaar groen

Weer aandacht gevraagd voor openbaar groen

18 juni 2023

Beste mede-Boskopers,

Het Dorpsoverleg heeft weer de aandacht van de gemeente gevraagd voor de staat van onderhoud van openbaar groen en plantsoenen. Op diverse plekken in de gemeente verdringt het onkruid weer het echte groen.

Dat is onder andere het geval in de omgeving Snijdelwijk West, Puttelaan, rond de tijdelijke woningen achter de voormalige ALDI en de wijken erachter, de dijk Waterlelie en Veldlaan, de plantsoenen aan de Goudserijweg.

Het Dorpsoverleg heeft, voornamelijk via Facebook, weer diverse signalen gekregen en opgepikt van achterstallig onderhoud en deze bij de gemeente gemeld. In een aantal gevallen was, in de ogen van melders, ook sprake van slecht uitgevoerd werk dat de situatie alleen maar erger maakte.

Met de gemeente hebben wij afgesproken dat dit soort signalen worden opgepakt. Ook dit keer is toegezegd dat er werk van gemaakt wordt. Het Dorpsoverleg heeft ook aandacht gevraagd voor het toezicht op de manier waarop bedrijven het onderhoud uitvoeren, In de eerste helft van dit jaar heeft de gemeente een inhaalslag gemaakt met het onderhoud, maar het lijkt erop dat het dit op een aantal punten dreigt te verslappen.

Ons verzoek: blijf melden bij de gemeente. In een kwekersdorp als Boskoop hoort de staat van het openbaar groen en plantsoenen een voorbeeld te zijn.

Melden aan de gemeente is mogelijk via de meldknop op de gemeentelijke website. Hieronder de link. Wordt er geen actie ondernomen dan kunt u het bij ons melden. Het liefst via Facebook. Wij zullen de melding meenemen in onze reguliere contacten met de gemeente.

of: https://www.alphenaandenrijn.nl/Onderwerpen/Melding_doen/Melding_openbare_ruimte

(ES)

Dorpsoverleg Boskoop