Home Over het Dorpsoverleg Dorpsvisie 2021(PDF) Rapport Groenbeheer (PDF) archief

Open brief naar alle inwoners van Boskoop

Open brief naar alle inwoners van Boskoop

27 mei 2024

Beste mede-Boskopers,

Tien jaar geleden fuseerde ons mooie dorp met de gemeente Alphen aan den Rijn. Zoals jullie hebben kunnen lezen in diverse media, wordt daar dit jaar door de gemeente veel aandacht aan besteed. Het is aanleiding voor het Dorpsoverleg Boskoop om de balans op te maken. En eerlijk gezegd, dat viel niet mee.

In de afgelopen jaren hebben wij meerdere leden mogen verwelkomen, maar ook verschillende zien vertrekken. Ieder was altijd even gemotiveerd om ons Boskoop een stukje mooier te maken. Echter, de huidige leden zijn teleurgesteld in de huidige situatie van ons dorp binnen de gemeente Alphen aan den Rijn.

Zoals u ook in de media hebt kunnen lezen, zijn wij, net als de andere dorpsoverleggen, uitgenodigd voor festiviteiten rondom het 10-jarig bestaan van de fusie tussen Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude. Maar wij gaan die uitnodiging afslaan. Volgens ons, en vele van u, is er niet zoveel te vieren. Sinds de oprichting van het Dorpsoverleg in 2015 is er in verschillende samenstellingen door enthousiaste dorpsgenoten hard gewerkt. We moeten echter de conclusie trekken dat er te weinig bereikt is om Boskoop toekomstbestendig en de mooie plaats te maken die ons kwekersdorp hoort te zijn.

Het Dorpsoverleg kijkt ook zelf in de spiegel. We moeten erkennen dat we te weinig resultaten hebben geboekt met de gemeente Alphen aan den Rijn. We zijn teleurgesteld in de gemeente, maar ook in onszelf dat we als Dorpsoverleg niet konden bereiken wat we wilden. Doordat de gemeente matig functioneert, krijgen wij veel te weinig reactie op onze onderwerpen die we met hen bespreken. Zelf storten we ons soms in onderwerpen die eigenlijk te groot zijn voor een groep vrijwilligers.

Onze doelen zijn altijd voor Boskoop geweest. Opkomen voor de belangen van ons dorp en zijn inwoners. Na 10 jaar is dat nog niet echt gelukt. We zijn in verschillende projecten gesprekspartner geweest, hebben vele eigen initiatieven aangedragen, maar hebben hier toch een bitter gevoel aan overgehouden.

Er zijn een aantal projecten waar het Dorpsoverleg meer had willen uithalen en betekenen. Zoals de afronding van het project ‘Beter Bereikbare Gouwe’. Dit was voor iedereen veelbelovend, maar uiteindelijk afgesloten zonder resultaat voor ons dorp. Wat te denken over de verkeersproblemen. De Zijde, een alternatief voor de hefbrug. In al die jaren dat het Dorpsoverleg daarmee bezig was om mee te denken, mee te praten en te lobbyen, is het niet gelukt enige verandering te bewerkstelligen. Frustrerend voor bewoners, maar ook voor de leden van het Dorpsoverleg. Politieke bestuurslagen kunnen blijkbaar niet samenkomen om de noodzaak voor Boskoop in te zien.

Een ander project is dat van het openbaar groen. Er is vanaf de start van ons Dorpsoverleg vaak aangedrongen op een andere werkwijze. Ons kwekersdorp verdient een uitstraling die bij een sierteeltcentrum past. Aanvankelijk leken we daar resultaat te boeken, maar na een schouw en een interne analyse van de gemeente bleken de verwachtingen niet gehaald te kunnen worden, en is het weer in elkaar geklapt. Er is een bewonersavond geweest waarbij werd vastgesteld door de bewoners dat het onderhoud echt onvoldoende was. Maar na af en toe een inhaalslag als er een beurs of belangrijk evenement werd georganiseerd, bleef het daarna weer achter bij de doelstellingen. Frustrerend voor bewoners en voor de leden van ons overleg die zich daar hard voor maken.

De vorm die we gekozen hebben is die zonder mandaat. Wij wilden opkomen voor Boskoop, zonder gekozen te zijn, maar wel vanuit ons hart. Visie en plannen hebben we genoeg, maar het werkt niet. Op 24 februari 2022 heeft het Dorpsoverleg een samenwerkingsconvenant getekend met de gemeente Alphen aan den Rijn, waarin werd vastgelegd hoe wij elkaar zouden versterken, samenwerken en van informatie voorzien. Wij moeten helaas concluderen dat dit niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.

In de huidige vorm houden we ermee op. Met de overgebleven leden gaan we onderzoeken of een andere aanpak zinvol is. Voorlopig leggen we de meeste activiteiten stil, of houden we die op een heel laag pitje. Boskoop zal hopelijk net als in de afgelopen 800 jaar de plek zijn waar de schoonste rozen bloeien en de Gouwe rustig stroomt, maar dit vraagt wel om een constante inzet vanuit een ieder. Handhaving van onze unieke dorpscultuur kan alleen door middel van investeringen van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Het Dorpsoverleg Boskoop bedankt alle BOSKOPERS voor de input, ideeën en plannen die het Dorpsoverleg mocht ontvangen de afgelopen 10 jaar.

Het team achter Dorpsoverleg Boskoop

Download hier de Open brief als PDF >>