Home Over het Dorpsoverleg Dorpsvisie 2021(PDF) Rapport Groenbeheer (PDF) archief

DORPSOVERLEG BOSKOOP ZOEKT VOORZITTER

10 febuari 2021

Beste mede-Boskopers,

Het is alweer 7 jaar geleden dat Boskoop is opgegaan in de fusiegemeente Alphen aan den Rijn. In 2015 hebben een aantal enthousiaste Boskopers de stichting Dorpsraad Boskoop opgericht met als doel om op te komen voor de belangen van alle Boskopers en de eigenheid van het dorp te bewaren. Zij hebben zich met veel energie succesvol vastgebeten in allerlei zaken en hebben hierover regelmatig overleg gehad met de wethouders en ambtenaren van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Op 1 april 2020 (geen grap) heeft voorzitter Ria de Groot haar functie als voorzitter neergelegd en ondanks dat Wim van Deventer het stokje tijdelijk heeft overgenomen zijn wij sindsdien op zoek naar een waardige opvolger/ster die zich met evenveel energie en toewijding wil inzetten voor het wel en wee in ons prachtige dorp.

Een paar maanden geleden hebben wij de Dorpsraad statutair omgedoopt tot ‘Dorpsoverleg’ omdat een ‘raad’ de indruk wekt dat zij beslissingsbevoegdheid heeft en dat is niet het geval. De beslissingen worden genomen door de gemeente Alphen aan den Rijn en juist daarom is het van eminent belang dat wij Boskopers onze stem laten horen en met de gemeente in gesprek zijn over actuele zaken en de toekomst van ons dorp.

Er spelen momenteel een aantal kritische zaken in Boskoop zoals de verkeersproblematiek, verpaupering van de dorpskern en huisvesting in het algemeen. Wij, het bestuur en projectgroepen, hebben hierover regelmatig contact met de gemeente en doen ons uiterste best om op te komen voor het algemeen belang van ons dorp. Toch zijn wij ons bewust dat wij ook steken laten vallen simpelweg omdat het ons aan de capaciteit ontbreekt om ons in detail vast te bijten in een aantal kritische zaken. Participeren in het Dorpsoverleg is vrijwilligerswerk en het is gebleken dat dit niet erg populair is en zeker niet onder onze ‘jongere’ dorpsgenoten. Dat is opmerkelijk omdat ik, als geboren en getogen Boskoper, vaak hoor dat de gemeente ons een ‘lastig’ dorp vindt en vaak zonder overleg met de bewoners beslissingen neemt. Welnu, dat is wellicht soms het geval maar dat komt ook omdat wij Boskopers ons onvoldoende laten horen, behalve met de verkeersproblematiek. Daar is wel duidelijk dat de meerderheid een 2e oeververbinding wenst. Toch is dat slechts een onderdeel van de oplossing en daarom heeft het Dorpsoverleg samen met 10 belangengroepen in Boskoop eensgezind bij de gemeente en provincie aangegeven welke maatregelen nog meer noodzakelijk zijn.

Maar er is meer aan de hand! De Dorpskern verpaupert, er is veel leegstand pandjesbazen kopen panden in het centrum om kamers te verhuren aan arbeidsmigranten. De gemeente is ‘as we speak’ bezig met de ontwikkeling van een plan voor het centrum. Het Dorpsoverleg heeft daarom onlangs op hoofdlijnen 10 kernpunten gedefinieerd en deze zijn met de gemeente (wethouders en raad) gedeeld. Het gaat hierbij niet om het plaatsen van een bankje of boompje hier en daar, maar om een gedegen plan waarbij de samenhang tussen dorpskern noord en zuid gewaarborgd blijft en de dorpskern weer levendig maakt. Uitwerking van het plan vergt tijd, inzicht, saamhorigheid en soms ook diplomatiek overleg. Daar hebben wij echt vrijwilligers voor nodig die zich hiervoor willen inzetten en samenwerken met de gemeente en belanghebbenden (bv de retailers) in de dorpskern.

Kortom, wij zijn op zoek naar enthousiaste Boskopers (ook jongeren!) die zich willen inzetten voor de belangen van Boskoop. Wij zoeken gemotiveerde bestuursleden, projectgroepleden en een nieuwe voorzitter. Meld u aan bij: info@dorpsoverlegboskoop.nl

Sjaak Koster, Interim-voorzitter Dorpsoverleg Boskoop