Home Over het Dorpsoverleg Dorpsvisie 2021(PDF) Rapport Groenbeheer (PDF) archief

Leg verdiepte weg door Gouwebos aan

Leg verdiepte weg door Gouwebos aan

17 december 2022

Beste mede-Boskopers,

De tweede oeververbinding over de Gouwe kan het beste worden gerealiseerd tussen Boskoop en Waddinxveen. Er zou dan een verdiepte weg moeten worden aangelegd door het Gouwebos. Deze sluit vervolgens aan op de Verlengde Bentwoudlaan.

Op die manier worden de leefbaarheid, veiligheid en mobiliteit in de gehele regio het beste gediend. Woonkernen en Hefbruggen van Boskoop en Waddinxveen worden zoveel mogelijk ontlast en de natuur wordt door de verdiept aangelegde weg minimaal aangetast. Bovendien is er in de omgeving voldoende ruimte beschikbaar voor natuurcompensatie.

Dit stellen Greenport Boskoop, Dorpsoverleg Boskoop, Bedrijvenvereniging ITC Hazerswoude, Rijnland Koepel Beraad en Vereniging Ondernemers Alphen aan den Rijn in een gezamenlijke reactie op het rapport dat Beter Bereikbaar Gouwe (BBG) op 24 november heeft gepresenteerd. De organisaties hebben zich verenigd onder de naam ‘Bereikbaar Boskoop Alliantie’. Zij zullen in de verdere discussie rond de tweede oeververbinding gezamenlijk optrekken.

Volgens de samenwerkende organisaties heeft het BBG-onderzoek aangetoond dat de andere varianten voor een tweede oeververbinding niet realistisch zijn omdat ze, mede gelet op de kosten, te weinig voordeel opleveren. De zuidelijke variant die dwars door Snijdelwijk gaat heeft bovendien geen enkel draagvlak en is daarom terecht afgevallen.

Voorzitter Michiel Gerritsen van Greenport Boskoop is blij met de onderzoeksresultaten: ,,Blij omdat ze eindelijk duidelijkheid verschaffen. Ze tonen ondubbelzinnig aan dat de onderzochte varianten niet de oplossing brengen. Ze zorgen niet of onvoldoende voor een betere doorstroming en bieden onvoldoende antwoord op de knelpunten waar alle bedrijven in deze regio elke dag mee te maken hebben”. Sjaak Koster, voorzitter van Dorpsoverleg Boskoop, sluit zich hierbij aan. ,,Voor ons is het verlossen van al dat verkeer in Boskoop prioriteit nummer één. De Zijde staat van de vroege ochtend tot in de late avond vol met blik. Dat is ongezond en zeer onveilig voor alle bewoners op en rondom de Zijde. Bovendien is het slecht voor de Boskoopse economie. Wij leven in een dorp waarbij de belangen van bewoners en kwekers in balans moet zijn. Er moet een oplossing komen waar zowel bewoners als ondernemers echt mee gediend zijn.

Daarom kiest de ‘Bereikbaar Boskoop Alliantie’ voor een nieuwe variant: een aquaduct ten zuiden van Boskoop die aansluit op een weg door het Gouwebos . Deze weg moet verdiept worden aangelegd zodat de natuur en de woonwijken in Boskoop en Waddinxveen zo min mogelijk overlast ervaren. De verdiepte weg moet dan aansluiten op de Verlengde Bentwoudlaan. Op die manier wordt voor zowel Boskoop als Waddinxveen de ‘Rondweg’ aangelegd die er eigenlijk decennia geleden al had moeten komen.

De ‘Bereikbaar Boskoop Alliantie’ heeft de reactie inmiddels schriftelijk gegeven aan de Bestuurlijke Afstem Groep (BAG). Dat is het dagelijks bestuur van Beter Bereikbaar Gouwe, het samenwerkingsverband van de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Alphen aan den Rijn, Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk.

Brief Bestuurlijke Afstemgroep BBG - Onderzoeksresultaten locaties 2de oeververbinding Boskoop (PDF)

(ES)

Dorpsoverleg Boskoop