Home Over het Dorpsoverleg Dorpsvisie 2021(PDF) Rapport Groenbeheer (PDF) archief

Tijd van praten en onderzoek is nu wel voorbij

Tijd van praten en onderzoek is nu wel voorbij

15 november 2021

Beste mede-Boskopers,

De noodzakelijke maatregelen om het ‘verkeersinfarct’ in Boskoop op te lossen, zijn wederom uitgesteld. Het wordt tijd dat de provincie de verkeersproblematiek in Boskoop en de Boskopers serieus gaat nemen.

Dat stelt het Dorpsoverleg Boskoop in een brief aan de provincie en de gemeente Alphen. Het is een reactie op het advies van het programma Beter Bereikbaar Gouwe (BBG) dat vorige week werd gepubliceerd.

Het Dorpsoverleg wil dat provincie en gemeente de handen ineenslaan om zo snel mogelijk een weg van Boskoop West door de polder naar de N11 aan te leggen. Een nieuwe brug aanleggen is geen optie voor zowel het vaarverkeer als het wegverkeer.

,,De tijd van nog eens wat mogelijkheden onderzoeken zijn wel voorbij. We hebben elke dag te maken met een verstikkende stroom auto en vrachtauto’s die de kwaliteit van wonen en leven ernstig aantasten”, zegt interim-voorzitter Sjaak Koster van het Dorpsoverleg.

In dit programma Beter Bereikbaar Gouwe werken de provincie en een aantal gemeenten, waaronder Alphen, samen. Doel is om de bereikbaarheid en leefbaarheid van het gebied rond de Gouwe te verbeteren en de economie te versterken.

Het Dorpsoverleg zegt in de brief heeft ‘met verbazing’ kennisgenomen van het advies dat op 9 november werd gepresenteerd. ,,In het advies worden wederom geen beslissingen genomen. Ze gaan weer verder onderzoeken en daarna nog eens onderzoeken. Ook een tweede oeververbinding wordt onderzocht. Dat is uitstekend, maar we moeten ons wel realiseren dat we 15 tot 20 jaar verder zijn voordat die is gerealiseerd. Er moet nu wat gebeuren. Bovendien zal ook voor die tweede oeververbinding een weg van Boskoop West naar de N11 noodzakelijk zijn”, aldus Koster.

De tijd van eindeloos praten en onderzoeken is volgens hem wel voorbij. ,,Het wordt tijd dat er een beslissing wordt genomen. Welke variant je ook kiest, er zullen altijd tegenstanders zijn. Maar het kan toch niet zo zijn dat een paar mensen de gezondheid en de leefbaarheid van alle Boskopers gijzelen?’

De volledige reactie van het Dorpsoverleg is hier(PDF) te lezen.

(ES)

Dorpsoverleg Boskoop