Home Over het Dorpsoverleg Dorpsvisie 2021(PDF) Rapport Groenbeheer (PDF) archief

Gezocht: vrouwen en jongeren!

Gezocht: vrouwen en jongeren!

1 december 2021

Beste mede-Boskopers,

Het Dorpsoverleg is op zoek naar vrouwen en jongeren die hun dorp willen vertegenwoordigen als het gaat om belangrijke onderwerpen als veiligheid, woningbouw, mobiliteit en de aanpak van het centrum.

,,Het Dorpsoverleg bestaat nu voor een groot deel uit zestigerplussers. Daartoe mag ik mezelf ook rekenen. Als je een gemeenschap goed wilt vertegenwoordigen dan horen daar vrouwen en jongeren bij. Dat is een kwestie van balans”, meent Sjaak Koster, interim voorzitter van het Dorpsoverleg. Onlangs traden overigens twee jongeren toe: Damian Scholten en Sven Huisman, beiden 19 jaar. Zij melden zich bij Koster met de mededeling dat ze een bijdrage willen leveren. Sven Huisman: ,,Ik was altijd al geïnteresseerd in politiek en daarom leek mij dit een goede manier om problemen in Boskoop aan te pakken”.

Sven wil iets doen voor z’n dorp en voor de mensen die er wonen: ,,Ik zou graag willen zien dat we met het dorpsoverleg de gemeente Alphen aan den Rijn kunnen overtuigen dat Boskoop zoveel meer is dan een dorp dat toevallig in de gemeente ligt. Boskoop heeft meer huizen nodig, het centrum verpauperd en het verkeer is een drama; het zou mooi zijn als we hier iets aan zouden kunnen doen”.

Het belangrijkste onderwerp, vindt Sven, het tekort aan woonruimte. ,,Ik wil later graag in Boskoop blijven wonen maar er is op dit moment gewoon geen plek”. Hij kijkt overigens niet alleen naar onderwerpen die jongeren interesseren. ,,Damian en ik kijken breed naar de onderwerpen, want iedereen ervaart dezelfde ergernissen in ons dorp en heeft dezelfde moeite met het vinden van een huis, maar we zullen ons wel extra focussen op de onderwerpen die ons extra aangaan”.

Damian Scholten, student bestuurskunde heeft een soortgelijke missie. ,,Boskoop en zijn inwoners vertegenwoordigen, dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Ik zag de roep naar nieuwe versterkingen op de site van het dorpsoverleg voorbijkomen en voelde mij meteen aangesproken”. Hij is duidelijk over wat hij wil bereiken. ,,Opkomen voor de Boskoopse inwoner door de verpaupering van de dorpskern tegen te gaan en aantrekkelijk te maken voor jong en oud. Zo kun je in 2022 nog maar op weinig plekken een biertje nuttigen en is er voor ouderen geen actieve 'ontmoetingsplek' meer. Daarnaast moet de dorpskern sterk worden verbeterd en moet er serieus werk worden gemaakt van het groenonderhoud”.

Ook Damian wil dat de Boskopers worden gehoord. ,,Alle Boskopers, dat is van groot belang. Veel oudere Boskopers zullen meer geïnteresseerd zijn in het groenonderhoud terwijl jongeren juist meer belang hechten aan sociale activiteiten en het uitgaansleven. Ik probeer een goed mogelijk algemeen beeld te schetsen en dit ook te uiten”.

Voor Sjaak Koster is de komst van vrouwelijke en jongere leden bittere noodzaak. ,,Participeren in het Dorpsoverleg is vrijwilligerswerk en je ziet vaak dat mensen pas bereid zijn om zich maatschappelijk in te zetten nadat zij hun actieve carrière hebben beëindigd. Dat is prima want de kennis en ervaring van deze mensen is onmisbaar en die willen we beslist niet kwijt! Toch is het belangrijk dat het overlege en samenstelling heeft met een 'brede kijk' op de ontwikkelingen in Boskoop en daar hebben we zowel mannen als vrouwen voor nodig die ofwel nog actief deel uit maken in het arbeidsproces, ofwel met hun enthousiasme en kennis ons willen komen versterken. Datzelfde geldt voor jongeren. Die kijken toch anders naar de wereld”.

Een Dorpsoverleg dat de ogen en oren van de Boskopers vormt is broodnodig legt hij uit. ,,Er is veel veranderd sinds Boskoop in 2014 is gefuseerd met Alphen aan den Rijn. Wij zijn van een armlastige gemeente plotseling onderdeel geworden van een zeer ambitieuze gemeente. Daar zien wij positieve ontwikkelingen uit voortvloeien, maar ook zaken die fors verbeterd kunnen en moeten worden. Denk hierbij aan de verkeersproblematiek, verpaupering van het centrum en veiligheid en leefbaarheid in het dorp. Wij hebben een rijke historie, specifieke kennis en activiteiten binnen onze 'Greenport' en met ruim 16.000 inwoners vinden wij het uiterst belangrijk om de 'eigenheid' van Boskoop behouden. Daar zetten wij ons met volle energie voor in”.

(ES)

Dorpsoverleg Boskoop