Home Over het Dorpsoverleg Dorpsvisie 2021(PDF) Rapport Groenbeheer (PDF) archief

Gesprek over tweede brug bij Snijdelwijk

Gesprek over tweede brug bij Snijdelwijk

21 oktober 2022

Beste mede-Boskopers,

In november gaat een vertegenwoordiging van de bewoners van (een deel van) Snijdelwijk in gesprek met gemeenten en provincie over de mogelijke aanleg van een tweede oeververbinding aan deze kant van Boskoop. Het is één van de drie varianten voor een extra brug of aquaduct die wordt onderzocht door het programma Beter Bereikbaar Gouwe (BBG), een samenwerkingsverband van een aantal gemeenten en de provincie. Deze derde variant komt neer op een brug of viaduct over de Gouwe en daarna een weg dwars door het gebied Emmakade en Linnaeusweg met aansluiting op de Snijdelwijklaan. De andere twee varianten zijn aan de Alphense (noord)kant van Boskoop.

‘Overvallen door plannen’

De bewoners van dit deel van Snijdelwijk voelden zich overvallen door de plannen. ,,In dat eerste overleg kregen wij een tekening te zien waarbij er een lijn dwars door de wijk stond. We mochten die tekening niet meenemen en er ook geen foto van maken. Het was een informeel overleg, werd gezegd. Ze vroegen ons wel met een zienswijze te komen. Dat is een soort formeel standpunt. Maar hoe kan je dat doen als je het voor het eerst ziet en niets mag meenemen?’’

‘Wel de lasten, niet de lusten’

De betrokken bewoners hebben nog geen zienswijze ingestuurd, maar wel meteen hun zorgen uitgesproken. ,,We hebben onze grote zorgen geuit over een drukke verkeersweg dwars door een wijk. Dat gaat effect hebben op de veiligheid en leefbaarheid in de wijk”, aldus Tonny Berend, één van de betrokken bewoners. ,,Bovendien krijgen de bewoners de lasten, maar geen lusten want de bewoners kunnen zelf geen gebruik maken van de tunnel. Er is geen ruimte voor in- en uitritten.” Volgens de Boskoopse hadden de provincie en de betrokken gemeenten de bewoners moeten informeren via de normale kanalen. ,,Via een brief ofzo. Nu ontdekten we midden in de zomervakantie wat er speelde. Dat heeft de gemoederen aardig verhit”.

De verkeerssituatie in en rond Boskoop en de discussie rond een extra oeververbinding zijn voor het Dorpsoverleg topprioriteit, aldus voorzitter Sjaak Koster: ,,Vrijwel iedere Boskoper is voorstander van de komst van een tweede brug of een aquaduct. De juiste locatie is wel een discussie omdat er uiteindelijk toch een route naar deze brug of aquaduct zal moeten komen en die heeft weer gevolgen voor bewoners rondom de route. Daarom vinden wij het belangrijk dat iedere Boskoper de kans krijgt om zijn of haar mening te geven, zodat de 'geleerden' van de gemeente Alphen aan den rijn en provincie Zuid-Holland een verstandige beslissing gaan nemen"

‘Hopen op zoveel mogelijk steun’

De bewoners en het Dorpsoverleg zien dan ook uit naar het formele overleg in november. Een datum daarvoor is nog niet vastgesteld. ,,We hopen dat zoveel mogelijk Boskopers dan aansluiten bij dit overleg en ons steunen. Zoveel mogelijk mensen moeten hun stem laten horen en niet klakkeloos denken dat die plannen zomaar van tafel gaan. Die oproep doen we bij deze”, aldus Tonny Berend.

Op de website van Beter Bereikbaar Gouwe is te lezen dat in deze fase onderzoek wordt gedaan naar de drie varianten. In dat onderzoek wordt onder ander gekeken naar verkeerseffecten, kosten, leefbaarheid, veiligheid, natuur en draagvlak. Na de zomer worden belanghebbenden in het gebied betrokken bij het onderzoek. Eind volgend jaar wordt een beslissing genomen.

Website Beter Bereikbaar Gouwe:

https://www.beterbereikbaargouwe.nl/maatregelen/onderzoek-oeververbinding-gouwe/

(ES)

Dorpsoverleg Boskoop