Home Over het Dorpsoverleg Dorpsvisie 2021(PDF) Rapport Groenbeheer (PDF) archief

Gemeente: openbaar groen is wèl op orde

Gemeente: openbaar groen is wèl op orde

20 juli 2023

Beste mede-Boskopers,

Het openbaar groen in ons dorp krijgt geen extra onderhoud, zo heeft de gemeente aangegeven. Onderzoek zou hebben uitgewezen dat de staat van onderhoud voldoet aan de afspraken.

Dat was de uitkomst van overleg dat het Dorpsoverleg recent had met vertegenwoordigers van de gemeente. In dat overleg was aandacht gevraagd voor de verslechterende staat van onderhoud van het openbaar groen. Op teveel plekken verdringt het onkruid weer het echte groen. Via Facebook hadden we als Dorpsoverleg daarvan vele signalen binnengekregen.

Gemeente: 90 procent is op orde

In het tweede kwartaal van dit jaar is door het Alphense bureau IFocus op meer dan 1500 plaatsen in een aantal kernen onderzoek gedaan. Dat gebeurde in opdracht van de gemeente. De onderzoekers concluderen dat het openbaar groen voldoet aan de gemeentelijke standaarden. In negentig procent van de Boskoopse wijken en buurten is het op orde, aldus IFocus. Er is dus geen reden voor extra onderhoud.

Dorpsoverleg verbaasd over uitkomsten onderzoek

Het Dorpsoverleg verbaast zich over de uitkomsten van het onderzoek. ,,Negentig procent op orde? Dat is niet wat je ziet als je door Boskoop rijdt. Of het onderzoek klopt niet of de gemeentelijke standaard deugt niet. Wij gaan er vanuit dat de wethouder die hiervoor verantwoordelijk is zich nog eens achter de oren krabt en maatregelen neemt. Of dat raadsleden vragen hoe dit nu toch mogelijk is. Dit kan echt niet in een dorp als Boskoop”.

(ES)

Dorpsoverleg Boskoop