Home Over het Dorpsoverleg Dorpsvisie 2021(PDF) Rapport Groenbeheer (PDF) archief

Gemeente: Boskoops Groen op 1 april onkruidvrij

Gemeente: Boskoops Groen op 1 april onkruidvrij

26 januari 2023

Beste mede-Boskopers,

Voortgangsbericht over het groen: Boskoop moet op 1 april onkruidvrij zijn. En die datum is geen grap!

Het Dorpsoverleg heeft in de afgelopen tijd meerdere gesprekken gevoerd met gebiedsadviseurs en groencoördinatoren van de gemeente Alphen aan den Rijn. Dit naar aanleiding van de vele klachten die wij binnenkregen over de staat van het Boskoops openbaar groen.

Boskoop-onwaardig, zo was de korte samenvatting van de reacties. Het groenonderhoud in Boskoop staat al jaren onder kritiek van vele Boskopers. We hebben al die klachten, wensen en eisen gebundeld in ons Zwartboek Groen. Naar aanleiding van dit rapport van het dorpsoverleg aangaande het groenonderhoud in Boskoop, is het dorpsoverleg in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Het dorpsoverleg heeft meerdere gesprekken gevoerd en daarin verschillende punten benoemd. Zo pleit het dorpsoverleg voor meer periodiek onderhoud van plantsoenen en het aanbrengen van meer beplanting in het Boskoopse centrum. Naar aanleiding van die gesprekken heeft de gemeente Alphen verschillende toezeggingen gedaan. Zo wordt er gestreefd om op 1 april 2023 alles onkruidvrij te hebben en worden de rotondes in Boskoop stevig aangepakt betreft het groenonderhoud.

De werkgroep Groen van het dorpsoverleg vindt de beloften van de gemeente een stap in de goede richting: ,,Een dorp als Boskoop hoort er fatsoenlijk bij te liggen en behoort goed te worden onderhouden op het gebied van groen. De gesprekken met de gemeente hebben ons vertrouwen gegeven in de toekomst waarbij de groenvoorziening in Boskoop naar een hoger peil wordt gebracht.”

(ES)

Dorpsoverleg Boskoop