Home Over het Dorpsoverleg Dorpsvisie 2021(PDF) Rapport Groenbeheer (PDF) archief

ER KOMT EEN AQUADUCT !!

ER KOMT EEN AQUADUCT !!

19 oktober 2023

Beste mede-Boskopers,

Ja, u leest het goed, er komt een aquaduct! Niet in Boskoop maar wel bij de Gnephoek in Alphen aan den Rijn. Daar worden de komende jaren 5.500 huizen gebouwd en de gemeente heeft de plannen voor deze polder vorige week met de gemeenteraad gedeeld.

De gemeente heeft voor de financiering van het gehele project zicht op een bijdrage van het Rijk, zo werd bij de bespreking van de plannen gemeld.

“Het is verbijsterend om te zien hoe de gemeente, provincie en het rijk bezig zijn met ontsluiting van een nieuwe wijk. Dat is een groot contrast met de manier waarop met de kern Boskoop wordt omgegaan. Er worden al jaren vele kostbare onderzoeken uitgevoerd om tot een oplossing van de verkeersproblematiek in Boskoop te komen. Uit deze onderzoeken blijkt dat de kosten van een 2e oeververbinding aan de Noordzijde van Boskoop te hoog zijn ten opzichte van de te behalen verkeersreductie rondom de Hefbrug. Elke dag is het centrum van Boskoop één grote file van auto’s en vrachtauto’s die zich door Boskoop moeten wringen en er is totaal geen zicht op een oplossing”.

Wordt vervolgd.

Hierbij doet het Dorpsoverleg ook een oproep aan alle Boskopers om naar de ‘Bewonersavond’ te komen die de gemeente op dinsdagavond 31 oktober (19.30u) organiseert in het Boomkwekerijmuseum. Hier kunt u met afgevaardigden van de gemeente in gesprek over de situatie in uw buurt met betrekking tot leefbaarheid, veiligheid, het centrum, enzovoorts.

Zwijg niet, kom langs en laat uw stem horen!

Een link naar het contourenplan Gnephoek: Klik hier -->

Een link naar het artikel op Omroepwest.nl waarin over het aquaduct wordt gesproken. Klik hier -->

Op 31 oktober 2023 is er een bewonersbijeenkomst in Boskoop gepland. Ditmaal in het Boomkwekerijmuseum.

Meer informatie hierover op de website: uwdorpofwijk.alphenaandenrijn.nl

(ES)

Dorpsoverleg Boskoop