Home Over het Dorpsoverleg Dorpsvisie 2021(PDF) Rapport Groenbeheer (PDF) archief

Dorpsoverleg vraagt om stikstofmeting Zijde en omgeving

Dorpsoverleg vraagt om stikstofmeting Zijde en omgeving

17 juni 2022

Beste mede-Boskopers,

Het Dorpsoverleg Boskoop vraagt wethouder Gert-Jan Schotanus van wijken en dorpen metingen te laten verrichten naar de daadwerkelijke uitstoot van schadelijke stoffen op de Zijde en omliggende straten. In een brief aan Schotanus verzoekt onze voorzitter, Sjaak Koster, om hiervoor de Omgevingsdienst Midden-Holland in te schakelen. Deze dienst is gespecialiseerd in dit soort onderzoeken.

Waarom doen we dit?
Het is volgens ons hoog tijd dat wordt bekeken of de bewoners van de Zijde en de omliggende straten worden blootgesteld aan te hoge uitstoot schadelijke stoffen. Tot nu toe gaat het in de discussie over bereikbaarheid en verkeersproblematiek steeds over de vele meters blik op de Zijde. Over de Zijde en het dorpscentrum dat dichtslibt met auto’s. Maar de mensen die aan de Zijde en de omliggende straten wonen, hebben ook te maken met stikstofoxiden en fijnstof.
Dit ‘gevoel’ willen we straks kunnen onderbouwen met cijfers. Hiermee denken wij de discussie over de bereikbaarheid van Boskoop een nieuwe impuls te geven. Een extra impuls die wellicht nodig is om het draagvlak voor oplossingen groter te maken.

Waarom de Zijde en omliggende straten?
Luchtverontreinigende emissies stoppen niet bij de gevels van de woningen aan de Zijde, maar slaan zonder enige twijfel ook neer in de straten erachter. En in het gehele dorpscentrum. Om een goed beeld te krijgen van de situatie is het dus belangrijk dat ook de achterliggende straten bekeken worden.

Waarom dit verzoek aan de gemeente?
Wij weten weliswaar dat we als Dorpsoverleg Boskoop zelf ook om een onderzoek kunnen vragen, maar wij vinden het juister als de gemeente dit doet. Al was het maar omdat het Dorpsoverleg vervolgens niet zelf de middelen heeft om te komen tot een juiste interpretatie en geen aanzetten kan geven voor een gewenst vervolg op het onderzoek.

Wilt u de hele brief aan wethouder Schotanus lezen? Klik hier >>.

(ES)

Dorpsoverleg Boskoop