Home Over het Dorpsoverleg Dorpsvisie 2021(PDF) Rapport Groenbeheer (PDF) archief

Dorpsoverleg vraagt aandacht voor onveilige verkeerssituaties

Dorpsoverleg vraagt aandacht voor onveilige verkeerssituaties

1 mei 2023

Beste mede-Boskopers,

In het reguliere overleg met de gemeente begin mei gaat het Dorpsoverleg aandacht vragen voor een aantal verkeersonveilige situaties in ons dorp.

Bij de verkeersonveilige plekken gaat het onder meer om twee plekken op de Zijde, waaronder de plek ter hoogte van de school Yuverta vmbo. Hier steken veel scholieren de Zijde over. Door de verkeersdrukte en het gebrek aan een oversteekplaats levert dit, niet alleen tijdens de spits, voor de scholieren soms gevaarlijke situaties op.

Tuincentrum Sonneveld

De tweede locatie is de Zijde ter hoogte van Groencentrum Sonneveld. Dit tuincentrum trekt veel publiek. Ook is hier geen oversteekplaats voor fietsers.

Oversteekplaats Boezemlaan nabij de fietstunnel

De fietsoversteek wordt in toenemende mate onderdeel van een doorgaande route voor fietsers. Zij hebben ook voorrang op dit punt. Dit lijkt niet voor alle weggebruikers van de Boezemlaan duidelijk wat soms zorgt voor gevaarlijke situaties.

Glasvezel en stoepen

In het dorp wordt glasvezel getrokken. Bijna 6000 woningen en bedrijven worden in opdracht van KPN aangesloten op dit snelle netwerk voor internet. Daarbij worden sommige stoepen tijdelijk opengehaald en daarna dicht gelegd in afwachting van verdere werkzaamheden. De kwaliteit van deze tijdelijke bestrating is soms erbarmelijk. Tegels worden schots en scheef neergelegd. Dit levert soms gevaarlijke situaties op. Voor het Dorpsoverleg is de vraag: hoelang is dit redelijk en verdedigbaar.

Hoe wordt Florissant ontsloten?

Het Dorpsoverleg is voorts benieuwd naar de verkeerssituatie rond het nieuwbouwproject Florissant wonen, achter Roos en NS Station. Het Dorpsoverleg wil graag weten hoe de rotonde op de Zijde er hier komt uit te zien en op welke manier de gemeente een fietspad wil maken tussen dit nieuwbouwproject en het centrum.

Het reguliere overleg over verkeer vindt plaats op 10 mei. Wij houden u op de hoogte.

(ES)

Dorpsoverleg Boskoop