Home Over het Dorpsoverleg Dorpsvisie 2021(PDF) Rapport Groenbeheer (PDF) archief

Het Dorpsoverleg en de politiek….

Het Dorpsoverleg en de politiek….

28 december 2021

Beste mede-Boskopers,

Het Dorpsoverleg en de politiek….

…..water en vuur of 2 handen op 1 buik? Goeie vraag. Het antwoord is: geen van beide. Er zijn een aantal verschillen en er zijn een aantal zaken die overleg en raad gemeen hebben.

Hoe dat precies zit?

  Dorpsoverleg Gemeenteraad Wethouder
       
Voor wie? Boskoop en de Boskopers. Alle inwoners van Alphen aan den Rijn. Alle inwoners van Alphen aan den Rijn
Achtergrond Politiek onafhankelijk. Vertegenwoordiger van politieke partij of beweging. Burgemeester, wethouders en gemeenteraad vormen samen het gemeente-Bestuur.
Positie Geen formele status, geen formele positie. Adviseert gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd. De raad is hoogste orgaan van de gemeente. Burgemeester en wethouders vormen het dagelijks bestuur van de gemeente.
Positie leden Vrijwilligers die zich hebben aangemeld. Geen vergoeding. Gekozen volksvertegenwoordigers met wettelijke bevoegdheden. Vergoeding. Dagelijks bestuur gemeente. Vergoeding.

Boskoops belang

Het Dorpsoverleg kijkt naar de belangen van Boskoop en de Boskopers, Wij kijken niet naar de belangen en wensen van de inwoners van de andere kernen en van de stad Alphen want elk dorp of kern heeft een dergelijk overleg orgaan. Raadsleden zijn er voor de gehele gemeente Alphen aan den Rijn en moeten dus kijken naar het gehele plaatje. Bijvoorbeeld: een 2e oeververbinding in Boskoop betekent minder geld voor andere projecten.

Raadsleden vertegenwoordigen ook nog eens bij een politieke partij. Met bepaalde denkbeelden, met bepaalde belangen, met bepaalde afspraken. Voorbeeld: als jullie ons helpen bij de aanleg van die weg, dan stemmen wij voor de bouw van die woningen. Democratie is het zoeken naar meerderheden en samenwerking.

Hoe harder het geluid…

De leden van het Dorpsoverleg vernemen dat er voor Boskoop iets nodig is en kaarten dat aan. Bij de partijen in de gemeenteraad en bij de wethouders. Daarbij wil het Dorpsoverleg z’n stem zo hard mogelijk laten klinken. Hoe harder het geluid, des te meer invloed zal er zijn. Dat kan alleen als het Dorpsoverleg draagvlak heeft in Boskoop.

Het Dorpsoverleg bouwt aan dat ‘harde geluid’ door te overleggen met belangengroepen, bewonerscollectieven en op straat, per mail, telefoon, social media, de website. Laat ons weten wat er speelt, vertel ons wat er moet gebeuren. Maar ook: ondersteun dat op social media. Als het Dorpsoverleg iets vraagt, laat weten wat je ervan vindt. Geef een ‘like’, deel het, geef commentaar, bel ons en vooral… help ons!

Gesprekken met raadsleden

Het Dorpsoverleg praat met zoveel mogelijk leden van de gemeenteraad. Meestal zijn dat raadsleden die speciaal hiervoor zijn aangewezen. Zeker de grotere fracties hebben de onderwerpen verdeeld. Het Dorpsoverleg vertelt in die gesprekken iedere keer wat er, in onze ogen, moet gebeuren in het belang van Boskoop. Dat doen we natuurlijk in de hoop dat de raadsleden hiermee rekening houden als ze beslissingen moeten nemen.

Gesprekken met wethouders

Het Dorpsoverleg heeft een overeenkomst (convenant) met de gemeente en praat dus ook met wethouders. Met de wethouder die gaat over de kernen en dus over Boskoop (Gert Jan Schotanus), maar ook met een wethouder die verantwoordelijk is voor een onderwerp dat ons zeer bezig houdt. Voorbeeld: wethouder Kees van Velzen en de 2e oeververbinding.

Ogen, oren en de stem van Boskoop

Het Dorpsoverleg bestaat momenteel uit 15 vrijwilligers die hun uiterste best doen om de belangen van de inwoners te behartigen. De leden van het Dorpsoverleg vormen de ogen en oren van de inwoners. Wij kunnen de wethouders gevraagd en ongevraagd van advies voorzien. Zonder rekening te houden met allerlei politieke afspraken en belangen.

Het gemeentebestuur kan de adviezen en verzoeken van het Dorpsoverleg naast zich neer leggen. Of zeggen: ik snap wat jullie zeggen, maar wij hebben geen geld voor al die mooie plannen. Of: in Hazerswoude-Dorp zijn ze het daar helemaal niet mee eens. Het Dorpsoverleg heeft dan nog maar één wapen in handen: de mening van de Boskoper. Laat die horen!

De naam Dorpsoverleg

Nog niet zo gek lang geleden werd de naam Dorpsraad gebruikt. Wij vonden dat te officieel, te veel een soort tweede gemeenteraad. Dat zijn wij niet. Daarom hebben we gekozen voor Dorpsoverleg. Dat is het precies. Een overleg waar de wensen, eisen, plannen en belangen van ons dorp worden vastgesteld. Niet meer, niet minder.

Vragen? Stel ze per mail of via onze social media.

(ES)

Dorpsoverleg Boskoop