Home Over het Dorpsoverleg Dorpsvisie 2021(PDF) Rapport Groenbeheer (PDF) archief

Dorpsoverleg en gemeente maken afspraken

Dorpsoverleg en gemeente maken afspraken

25 februari 2022

Beste mede-Boskopers,

Dorpsoverleg en gemeente hebben afspraken gemaakt over de manier van samenwerken. Ook is vastgelegd welke rol het Dorpsoverleg heeft.

De afspraken zijn vastgelegd in een ‘samenwerkingsdocument’. Dit werd gistermiddag ondertekend in Eeterij Het Keldertje aan de BC Straat. Namens het Dorpsoverleg tekende voorzitter Sjaak Koster. Namens de gemeente was dit wethouder Gert-Jan Schotanus. Deze laatste is, namens het college, de dorpswethouder voor Boskoop.

Sjaak Koster toonde zich positief over het pakket afspraken. ,,Als Dorpsoverleg hebben wij toch een bijzondere positie. Wij horen en zien dingen en vertalen dat in actie naar de gemeente. Maar wat dan? Tot nu toe stond nergens duidelijk beschreven wat voor status dat had. Nu weten we beter wat we aan elkaar hebben”.

Ook Schotanus was blij met de ondertekening van het convenant. ,,Het Dorpsoverleg haalt op wat er leeft onder de inwoners van Boskoop. Dat is toch de grootste dorpskern in Alphen aan den Rijn. Voor ons als gemeentebestuur is dat belangrijk. Dat wil niet zeggen dat je het overal over eens hoeft te zijn, maar wel dat je elkaar niet verrast, dat je in gesprek blijft en dat je begrip hebt voor elkaars positie. Dat hebben we nu in een convenant vastgelegd”.

Koster nam de gelegenheid te baat om Schotanus bij te praten over enkele ontwikkelingen, zowel binnen het Dorpsoverleg als in het dorp. Uiteraard kwam de gewenste opknapbeurt voor het centrum er sprake en werd de ‘brug te ver’ in de Biezen besproken.

Koster vertelde de dorpswethouder echter ook dat het Dorpsoverleg weer een aantal nieuwe leden heeft en dat gekozen is voor een nieuwe werkwijze. De energie van de 17 (vrijwillige) leden wordt vooral gestoken in een beperkt aantal prioriteiten. Wat is het belangrijkste voor het dorp? Wat zit de Boskopers hoog?

Geïnteresseerd in ons werk? Wil je bijdragen aan een mooier, beter, schoner, veiliger Boskoop? Kom eens kijken! Een mailtje aan info@dorpsoverlegboskoop.nl is genoeg.

(ES)

Dorpsoverleg Boskoop