Home Over het Dorpsoverleg Dorpsvisie 2021(PDF) Rapport Groenbeheer (PDF) archief

Data gesprekken over tweede brug Snijdelwijk bekend

Data gesprekken over tweede brug Snijdelwijk bekend

2 november 2022

Beste mede-Boskopers,

De data waarop betrokken bewoners kunnen meepraten over de mogelijke aanleg van een tweede oeververbinding in Snijdelwijk zijn bekend. Het gaat om 24 november, 8 en 13 december.

Een vertegenwoordiging van de bewoners van (een deel van) Snijdelwijk heeft al aangegeven aanwezig te zijn, maar willen graag een grote vertegenwoordiging zien. ,,We hopen dat zoveel mogelijk Boskopers dan aansluiten bij dit overleg en ons steunen. Zoveel mogelijk mensen moeten hun stem laten horen en niet klakkeloos denken dat die plannen zomaar van tafel gaan. Die oproep doen we bij deze”, aldus Tonny Berend,

De tweede oeverbinding aan de zuidkant van Boskoop is één van de drie varianten voor een extra brug of aquaduct die wordt onderzocht door het programma Beter Bereikbaar Gouwe (BBG). Dat is een samenwerkingsverband van een aantal gemeenten en de provincie.

De derde variant komt neer op een brug of viaduct over de Gouwe en daarna een weg dwars door het gebied Emmakade en Linnaeusweg met aansluiting op de Snijdelwijklaan. De andere twee varianten zijn aan de Alphense (noord)kant van Boskoop.

Op de website van Beter Bereikbaar Gouwe is te lezen dat in deze fase onderzoek wordt gedaan naar de drie varianten. In dat onderzoek wordt onder ander gekeken naar verkeerseffecten, kosten, leefbaarheid, veiligheid, natuur en draagvlak. Na de zomer worden belanghebbenden in het gebied betrokken bij het onderzoek. Eind volgend jaar wordt een beslissing genomen.

Website Beter Bereikbaar Gouwe:

https://www.beterbereikbaargouwe.nl/nieuws/aanmelden-bijeenkomsten-najaar-2022/

(ES)

Dorpsoverleg Boskoop