Home Over het Dorpsoverleg Dorpsvisie 2021(PDF) Rapport Groenbeheer (PDF) archief

We krijgen een brug ‘van niks naar nergens’

We krijgen een brug ‘van niks naar nergens’

8 december 2021

Beste mede-Boskopers,

Met verbazing kijkt het Dorpsoverleg naar een duur plan van de gemeente Alphen. Die gaat op de Biezen voor een paar ton een beweegbare brug maken die nergens op uitkomt. Tegelijkertijd zegt de gemeente geen geld te hebben om de vaste brug een stukje verder op de Biezen beweegbaar te maken.

Waar gaat het om? Een paar jaar geleden is de brug bij De Frankrijker door een vrachtwagen geramd. Het beweegbare gedeelte werd zodanig beschadigd dat dit werd verwijderd. Deze brug was destijds belangrijk voor de boomkwekerij, maar die is daar inmiddels verdwenen. Hier komt de nieuwe wijk De Biezenlanden. Bovendien is de doorgaande sloot bij De Frankrijker voorzien van een betonnen dam. Deze is destijds geadviseerd door het Hoogheemraadschap Rijnland. De doorvaart is niet meer mogelijk. Er bestaat, kortom, geen enkele noodzaak meer om deze brug bewegend te maken.

Dat is wel het geval bij de brug die een paar honderd meter verder, bij RACS Boskoop ligt. Deze vaste brug (die vroeger beweegbaar was) verbindt twee brede vaarwegen tussen het Rijneveld en het Reijerskoop. Deze route speelt een belangrijke rol in de toeristische plannen van Boskoop. En dus ook in de plannen van de gemeente, zoals omschreven in de Watervisie. Deze vaste brug is echter zo laag dat zelfs zwanen het hoofd moeten buigen voor een oversteek.

En dus hadden de Stichting Rondvaarten en Promotie Boskoop, de VVV, gesteund door het Dorpsoverleg, het voorstel om het verzekeringsgeld van de ene brug te gebruiken voor de andere. Misschien moet er dan nog iets bij, maar dat geld is dan welbesteed. Het gaat immers om de toekomst van Boskoop.

De coördinerend ambtenaar op het gemeentehuis heeft een ingewikkelde redenering waarom dat niet zou kunnen en waarom een beweegbare brug van ‘niks naar nergens’ toch echt de beste oplossing is. Het Dorpsoverleg heeft z’n hoop gevestigd op wethouder Gert Jan Schotanus en de gemeenteraad om ons belastinggeld verstandig te spenderen. Schotanus is langs geweest om de zaak te bekijken.

De aankomende grote reconstructie van de Biezen lijkt ons een uitgelezen kans om beide bruggen aan te passen.

(ES)

Dorpsoverleg Boskoop