Home Over het Dorpsoverleg Dorpsvisie 2021(PDF) Rapport Groenbeheer (PDF) archief

Brandbrief: ‘Geef dorpscentrum een opknapbeurt’

Brandbrief: ‘Geef dorpscentrum een opknapbeurt’

17 september 2021

Beste mede-Boskopers,

Dorpskern Winkeliers en Dorpsoverleg hebben de krachten gebundeld om te komen tot een grote opknapbeurt voor het centrum van Boskoop.

In een gezamenlijke brandbrief aan het gemeentebestuur van Alphen aan den Rijn stellen beide organisaties dat het centrum dringend impulsen nodig heeft. Dat loopt van groenvoorziening en bestrating tot verkeersveiligheid, aanpak leegstand, herinrichting van enkele plekken en het ondersteunen van winkels en horeca.

Dorpsoverleg en dorpskernwinkeliers hebben een gezamenlijk plan met 10 kernpunten opgesteld en aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn gestuurd. Volgens voorzitter Sander Jongejan van de Dorpskern Winkeliers is een brede aanpak noodzakelijk, het plaatsen van een bankje of boompje is geen oplossing. ,,Wij dringen aan op een gedegen plan voor het opknappen van het gehele centrum. Het centrum heeft een belangrijke functie in het dorp met meer dan 16.000 inwoners maar ook voor bezoekers uit omliggende dorpen. Nu toeristen Boskoop steeds beter weten te vinden door diverse initiatieven is het helemaal belangrijk geworden dat het centrum een visiteplaatje wordt van dit geweldige kwekersdorp”.

Interim-voorzitter Sjaak Koster onderschrijft de woorden van Jongejan. ,,Het centrum heeft absoluut potentie, maar dan moet er wel wat gebeuren. Er staan te veel winkelpanden leeg, het gebied staat ‘met de rug’ naar de Gouwe gekeerd en een deel is onderhevig aan verpaupering”.

Het gemeentebestuur heeft aan beide organisaties al laten weten dat de brandbrief op de agenda staat van de raadsvergadering van 30 september. Daar wordt voorgesteld de inhoudelijke reactie aan het College van Burgemeester en Wethouders over te laten.

Jongejan en Koster vertrouwen erop dat de gemeenteraad het College daarbij opdracht zal geven om serieus werk te maken van de opknapbeurt voor het centrum van Boskoop. Jongejan: ,,Als je Boskoop als dorpskern serieus neemt dan ben je ook bereid om te investeren in de toekomst ervan. Wij willen bovendien dat de gehele dorpskern wordt aangepakt, niet een deel.”. Koster ziet kansen. ,,Het gebied Dorpsstraat, Bootstraat, Barendstraat moet opgeknapt worden, er moet nu eindelijk een plan komen voor het gebied rondom de villa-Van Teijlingen, er moeten terrassen komen bij de Gouwe en het brugwachtershuisje moet een openbare functie krijgen, op een aantal plekken moet de veiligheid worden vergroot, om maar een paar dingen te noemen”.

(ES)

Dorpsoverleg Boskoop