Home Over het Dorpsoverleg Dorpsvisie 2021(PDF) Rapport Groenbeheer (PDF) archief

Boskopers willen meer gezelligheid en winkels in dorpscentrum

Boskopers willen meer gezelligheid en winkels in dorpscentrum

3 juni 2022

Beste mede-Boskopers,

Een grote meerderheid van de Boskopers wil meer terrasjes, winkels en groen in het dorpscentrum. Deze investeringen moeten ervoor zorgen dat het centrum gezelliger en aantrekkelijker wordt.

Dat blijkt uit de enquête die het Dorpsoverleg Boskoop in de afgelopen tijd heeft gehouden. 363 Boskopers namen de moeite om de enquête in te vullen. Het Dorpsoverleg heeft de resultaten op 1 juni 2022 aangeboden aan wethouder Gert-Jan Schotanus van wijken en kernen. De wethouder is blij met het initiatief en de betrokkenheid die uit de enquete blijkt. ,,Het is nu belangrijk dat het Dorpsoverleg snel in gesprek gaat met onze ambtelijk organisatie om te kijken waar al snel uitvoering aangegeven kan worden. Sommige punten vergen ook een bredere visie of masterplan en dat kost tijd”.

De belangrijkste uitkomsten van de enquête:

‘Belangrijk signaal’

Voorzitter Sjaak Koster van het Dorpsoverleg vindt de resultaten van de enquête heel herkenbaar: ,,Het is heel belangrijk dat Boskopers zich zo duidelijk hebben uitgesproken. Dat is een belangrijk signaal richting de nieuwe gemeenteraad in Alphen. Best gemeentebestuur: doe nu echt wat aan het centrum”.

Dorpsoverleg en Dorpskernwinkeliers hebben in de afgelopen tijd gezamenlijk het overleg hierover met de gemeente opgepakt. ,,En we vonden echt wel een gewillig oor bij de wethouders en de ambtenaren. Op zich positief, maar het gaat allemaal wel heel erg langzaam. En als ik dan een nieuw coalitieakkoord zie waarbij er weer veel geld wordt besteed aan winkelcentrum Ridderhof dan word ik niet vrolijk”.

Wethouder Schotanus wil de uitkomsten van de enquête in gezamenlijkheid met meerdere partijen oppakken. ,,De ondernemers bijvoorbeeld, want we willen het samen doen en uitvoeren, de gemeente heeft niet overal zeggenschap over”.

Het Dorpsoverleg gaat in op de uitnodiging van de wethouder om de uitkomsten van de enquête in de komende tijd bespreken met het gemeentebestuur. Koster: ,,En we zijn bezig om een bijeenkomst te organiseren voor alle raadsleden. Ook daar zullen we de uitkomsten aan de orde stellen”.

(ES)

Dorpsoverleg Boskoop