Home Over het Dorpsoverleg Dorpsvisie 2021(PDF) Rapport Groenbeheer (PDF) archief

Wij hebben de bibliotheek terug

Wij hebben de bibliotheek terug

29 maart 2016 (Archief)

Beste mede-Boskopers,

Het was de eerste belangrijke kwestie, waarvoor de Dorpsraad, sinds haar officiële oprichting in juli 2015, zich gesteld zag: het behoud van de bibliotheek. Er bleken heel wat onduidelijkheden te bestaan binnen Boskoopse gemeenschap, na de mededeling dat in 2016 de exploitatie van de Boskoopse ‘bieb’ onder de paraplu van Rijn en Venen zou komen. De Dorpsraad voelde zich, vanaf het begin van deze ontwikkeling, zeer betrokken en volgde niet alleen het hele proces op de voet, maar ging ook de nodige gesprekken aan met de verantwoordelijke wethouder. Mevrouw Mirjam in ’t Hout, directrice, van Rijn en Venen, waarvan de nieuwe bibliotheek in Boskoop onderdeel van zou gaan uitmaken, werd door ons uitgenodigd om de voortgang van het proces en het uiteindelijke einddoel, toe te lichten. Alles leidde uiteindelijk tot de uiteindelijke toezegging: “er komt weer een volwaardige bibliotheek in Boskoop!”.

De voorzitter van de Dorpsraad mocht, voorafgaand aan de opening op maandag 21 maart 2016, een kijkje nemen en werd rondgeleid, tijdens de ‘laatste loodjes’, door mevrouw Lineke Morreau, manager Publieke Dienstverlening binnen Rijn en Venen en verantwoordelijk voor de Boskoopse vestiging. Met een aantal vaste medewerksters van andere vestigingen plus een aantal vrijwilligsters is er keihard gewerkt, om het bestaande pand aan de Babsloot het aanzicht en interieur van een volwaardige bibliotheek te geven. En dat is gelukt! Meer dan gelukt, met een uiteindelijk fantastisch resultaat!

Er is een uitgebreide collectie aanwezig. Ruim zevenduizend, veelal nieuw aangeschafte, keurig gerubriceerde, in het systeem ingeboekte boeken. Naslagwerken, romans, thrillers en literaire werken. Deze nieuwe collectie is aangeschaft op basis van een op voorhand verricht onderzoek naar leesbehoeften en uitleencijfers. Voor iedere lezer is er meer dan voldoende leesaanbod, in werkelijke boekvorm, maar ook als E-book. Voor de jongste lezertjes is de voorraad boeken ook ruim bemeten. Het ziet er gezellig en vertrouwd uit in de ‘Jeugdhoek’, in een apart voor hen gereserveerd gedeelte. Uitlenen en inleveren gaat via een makkelijk te bedienen ‘touch-screen’. Eenvoudig voor iedereen. Er zullen weer diverse leeskringen zijn, evenals een aantal ‘digitale’cursussen die gegeven zullen worden. Er is een taalpunt voor laaggeletterden. Ook maakt de zogenaamde ‘voorleesexpress’, waarbij een vrijwilliger/ster thuis komt voorlezen bij gezinnen die kampen met laaggeletterdheid of taalachterstand, onderdeel uit van de nieuwe opzet. En natuurlijk kan er de krant en een magazine worden gelezen, gezellig in de koffiehoek. Nieuw is het “Peuter-voorlezen”, dat binnenkort start.

Maandag 21 maart was de echte opening, vanaf die dag is er weer de mogelijkheid ‘even naar de bieb’ gaan. Buiten de vaste medewerksters werken er nu zes vrijwilligsters, maar er is behoefte aan minimaal nog eens zes vrijwillige medewerksters.

Acht april zal onze bibliotheek officieel geopend worden.

Al met al een prima ontwikkeling met een fantastisch eindresultaat…. Boskoop heeft weer een volwaardige bibliotheek. De Dorpsraad is tevreden!

Vrijwilligers gevraagd

De nieuwe bibliotheek vraagt vrijwilligers.

Belangstellenden kunnen informatie vragen bij de vestigingsleider, mevrouw Corrie van Berkel. E-mail: c.vanberkel@bibliotheelrijnenvenen.nl

Ria de Groot

Dorpsraad Boskoop