Home Over het Dorpsoverleg Dorpsvisie 2021(PDF) Rapport Groenbeheer (PDF) archief

Voortbestaan Boskoopse bibliotheek

Voortbestaan Boskoopse bibliotheek

11 februari 2016 (Archief)

Beste mede-Boskopers,

In juni 2015 kwamen er verontrustende en verwarrende berichten naar buiten over het voortbestaan van onze plaatselijke bibliotheek aan de Babsloot. Op de website van de bibliotheek in Boskoop werd door De Groene Venen meegedeeld dat de Boskoopse vestiging haar deuren per 31 december 2015 zou sluiten, terwijl opvolger Rijn & Venen niets naar buiten bracht over de continuïteit c.q. het voortbestaan van de bibliotheek, wat tot grote onzekerheid en ergernis van de Boskoopse gebruikers/bewoners leidde.

Als Dorpsraad uitten wij ook onze zorgen over de toekomst, vooral over de toekomstige volwaardigheid van een bibliotheek in onze woonplaats: Voor de inwoners van Boskoop -evenals voor de Dorpsraad Boskoop- is het namelijk ondenkbaar, dat een zo grote kern als Boskoop geen plaatselijke bibliotheek meer zou hebben! Wij willen onze bieb niet kwijt! De bieb heeft ongeveer 3500 leden, bijna een kwart van de bevolking.

Wij zijn in gesprek gegaan met de directie van Rijn & Venen, niet alleen over de berichtgeving en continuïteit, maar ook over de volwaardigheid (maatschappelijke en sociaal-culturele functies) van een bibliotheek die passend is bij een zo grote plaats als Boskoop.

Vooruitzicht: mede dankzij onze inspanningen als Dorpsraad, zijn er nu grootste plannen met de bibliotheek! Niet alleen wat betreft de volwaardigheid, maar ook over de huisvesting van een nieuwe bibliotheek. Volg de ontwikkelingen!

Lees ook bij de Rapporten: Participeren door lezen, leren en informeren. De bibliotheekfunctie in de Gemeente Alphen aan den Rijn.

Ria de Groot

Dorpsraad Boskoop