Home Over het Dorpsoverleg Dorpsvisie 2021(PDF) Rapport Groenbeheer (PDF) archief

Voorzitter van de Dorpsraad - Ria de Groot - treedt af!

Voorzitter van de Dorpsraad - Ria de Groot - treedt af!

2 maart 2020 (Archief)

Ruim vijf jaar heb ik mij ingezet voor die zo kenmerkende Boskoopse identiteit. De ‘oren en ogen’ van de Boskopers geweest. Ik treed per 1 april aanstaande af. Na de fusie met Alphen heerste er in Boskoop toch het gevoel van onzekerheid hoe het Boskoop én de Boskopers zou vergaan in die grote, nieuwe Gemeente Alphen. Wist men in het gemeentehuis aldaar wel van de ware identiteit van ons kwekersdorp?

Ruim vijf jaar heb ik mij ingezet voor die zo kenmerkende Boskoopse identiteit. De ‘oren en ogen’ van de Boskopers geweest. Ik treed per 1 april aanstaande af. Na de fusie met Alphen heerste er in Boskoop toch het gevoel van onzekerheid hoe het Boskoop én de Boskopers zou vergaan in die grote, nieuwe Gemeente Alphen. Wist men in het gemeentehuis aldaar wel van de ware identiteit van ons kwekersdorp?

Met goede vriend Jacques Booij, voormalig wethouder en op en top bestuurder sprak ik er geregeld over. Hij opperde het plan om samen een Dorpsraad op te richten. Want Boskoop, met haar ruim 16.000 inwoners en het op één na grootste dorp binnen de Gemeente Alphen zijnde, was het enige dorp dat nog niet over een dorpsoverleg beschikte. “En hoe mooi zou het zijn”, aldus vriend Jacques, “dat jij het voorzitterschap op je neemt, Ria. Ik stel mij voor één jaar beschikbaar als secretaris, om de organisatie een zetje te geven”. Hij bleef vier jaar.

Met een bestuur van 7 personen werd in juli 2015, bij notariële akte, de ‘Stichting Dorpsraad Boskoop’ officieel opgericht. Mijn eerste, belangrijke taak was, om een goede verstandhouding met de gemeentelijke bestuurders te verkrijgen. Over en weer dienden er afspraken gemaakt te worden. Die werden opgenomen in een convenant, ondertekend door burgemeester en ondergetekende. Dit convenant is steeds de leidraad geweest van waaruit ik mij heb opgesteld naar het bestuurlijk apparaat.

Vijf jaar voorzitterschap van de Dorpsraad, ik ben er zeer mee verweven. Heb mij vanaf het allereerste begin voor 100% ingezet voor de Boskoopse gemeenschap. Vijf jaar lang ook schrijf ik, in mijn columns in de Gouwe Koerier, over wat we doen en waar we ons mee bezighouden. Vijf jaar ervaring als voorzitter bracht me veel wijsheid, inzichten en kennis. Kennis over de gemeentelijke politiek, over bestuurlijke processen. Allemaal mij bijgebracht door ‘mijn wijze leermeester’, zoals ik hem steeds noemde, Jacques.

Wijsheid hoe in bepaalde situaties te handelen, inzicht hoe mensen op de juiste wijze te benaderen. En dat alles onder ons motto ‘méér voor elkáár! Vijf jaar Dorpsraad: het begon met de inzet voor het behoud van de bibliotheek in Boskoop. De eerste, belangrijke missie. En dat lukte. De bibliotheek bleef, zij het in afgeslankte vorm. Met de realisatie van het nieuwe raadHuis in ons voormalig Gemeentehuis is onze slogan ‘maak van het Gemeentehuis een Gemeenschapshuis’ bewaarheid. De Dorpsraad nam het initiatief. Het oude gebouw op tijd gered. Klaar voor de toekomst. 

In het nieuwe gedeelte is sinds vorig jaar de Boskoopse dépendance van het Coenecoop College gevestigd. Een triomf voor mij persoonlijk; tijdens een gesprek met de voormalig directeur, opperde ik zomaar het idee daarvoor. Wat de architect met de beschikbare ruimte heeft gedaan, verdient zeker een compliment. Vijf jaar Dorpsraad. Inmiddels weet men in Alphen wel degelijk wie we zijn en waar we voor staan. Maar worden we altijd overal bij betrokken? Is de communicatie van binnen naar buiten optimaal? Er valt in dat opzicht voor College en Raad nog veel te leren. De nieuwe collegesamenstelling vanaf 2018 hield ook een wisseling van portefeuilles in.

Andere heren op andere plekken. Andere inzichten, andere meningen en andere strategie, andere wijze van communiceren. Daar waar de ene wethouder de deur wagenwijd openzet, doet de ander die voor de neus dicht. Voor mij gaf dat menigmaal het gevoel van ‘niet serieus’ te worden genomen. Het lijkt er soms op dat Boskoop te ver weg ligt van Alphen en we de bel moeten blijven bedienen om aandacht te verkrijgen.

Vijf jaar Dorpsraad. Het betekende ook vertrek van bestuursleden zonder dat die plek werd ingevuld. Waardoor ik, vanaf het vertrek van secretaris Jacques Booij begin vorig jaar, ook nog eens volledig het secretariaat moest runnen. Via de pers, o.a. in mijn columns, en op social media is er een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden. De Dorpsraad staat tot 1 april op de eerste plaats, daarna ga ik mijn energie inzetten voor datgene waarvan ik zelf ook zeer gelukkig word: het geluk van ánderen. Als zelfstandig trouwambtenaar hoef ik geen uitgebreid onderbouwend antwoord te krijgen op mijn vragen: een volmondig ‘ja’ is voldoende!

Ria de Groot

Voorzitter Dorpsraad Boskoop