Home Over het Dorpsoverleg Dorpsvisie 2021(PDF) Rapport Groenbeheer (PDF) archief

Oprichting Dorpsraad Boskoop

Oprichting Dorpsraad Boskoop

24 juli 2015 (Archief)

Beste mede-Boskopers,

Op 24 juli 2015 is Dorpsraad Boskoop een feit.

Op initiatief van Jacques Booij hebben een aantal inwoners van Boskoop besloten te gaan samenwerken onder de naam Dorpsraad Boskoop.

Doel: Belangenbehartiging en representatie van de Boskoopse gemeenschap.

Op deze datum is de eerste inschrijving als stichting bij de Kamer van Koophandel een feit. De inschrijving is opgeslagen onder nummer: 63817276

Dorpsraad Boskoop