Home Over het Dorpsoverleg Dorpsvisie 2021(PDF) Rapport Groenbeheer (PDF) archief

Ons centrum als winkelcentrum

Ons centrum als winkelcentrum

30 januari 2019 (Archief)

Beste mede-Boskopers,

In de ‘dorpsvisie’ van de Dorpsraad zijn 10 realiseerbare plannen uitgekristalliseerd. In de opsomming van die plannen wordt, onder punt drie, aangegeven: ‘het centrum van Boskoop moet grondig worden opgeknapt’. Niet zomaar een kreet die uit de lucht komt vallen. De Dorpsraad houdt er zich, sinds haar oprichting in 2015, intensief mee bezig.

‘Het centrum moet worden veranderd in een aantrekkelijk en sfeervol geheel, zódanig dat het uitstraling verkrijgt en voor het winkelend publiek attractief wordt’, zo staat beschreven in het hoofdstuk ‘Centrum’ van het rapport. Laten we de mouwen dan maar opstropen, want er is genoeg ‘werk aan de winkel!’. Een mooiere metafoor is niet denkbaar, in dit verband. Maar wil je die attractiviteit voor elkaar krijgen, dan moet er begonnen worden bij ‘de basis’. En dat is in eerste instantie de uitstraling.

Tot nu toe zijn hier en daar wat verbeteringen in de bestrating aangebracht, de schoonmaakwerkzaamheden zijn geïntensiveerd en er is een uitbreiding in aanplant van ‘centrum-groen’. Mijn persoonlijke zorg betrof vooral, en betreft nog steeds, de Dorpstraat-west, ter hoogte van de oprit naar de brug. Ik hoef het niet te herhalen: het ziet er allemaal redelijk armoedig uit. Dit stukje centrumgebied nodigt nu niet direct uit om gezellig te wandelen.

Vrijwel direct ná een inspectietocht door het centrum gaf een verantwoordelijk ambtenaar gevolg aan mijn verzoek, om getweeën, dat gedeelte van ons centrum nog eens aan een extra kritische blik te  onderwerpen. Hij kon mijn zorgen niet anders dan onderschrijven. Alles werd op schrift gesteld, een verslag volgde met de toezegging dat ‘het zou worden opgepakt’.

Loop ik nu door dat gedeelte van het centrum, dan zie ik, helaas, niets terug van die toezegging, dan dat alleen de muren van het tunneltje voorzien zijn van nieuwe verflaag. Daar is het tot nu toe bij gebleven. En de komende zomer is het twee jaar geleden dat ons centrum aan een inspectie werd onderworpen. Ja, zó komen we natuurlijk niet verder in ons streven naar een aantrekkelijk winkel- en wandelgebied! Zo nu en dan worden verwachtingen gewekt, die niet worden gehonoreerd. Er moet een maximale inzet komen om de middenstanders in het dorp te ondersteunen.

Boskoop roept de Gemeente op snel in actie te komen om het centrum in alle opzichten te verbeteren. ‘Het centrum van Boskoop behoort op korte termijn gerenoveerd en herontwikkeld te worden’, zo staat beschreven in onze dorpsvisie. Dorpsstraat-west is daar een voorbeeld van. ‘Niet lullen, maar poetsen’, zou men in Rotterdam zeggen. Duidelijker kan het niet. De Dorpsraad staat open voor uw suggesties en reacties.

Ria de Groot

Dorpsraad Boskoop