Home Over het Dorpsoverleg Dorpsvisie 2021(PDF) Rapport Groenbeheer (PDF) archief

In gesprek over de Nota Boskoop……een ruimtelijk inspiratiekader

In gesprek over de Nota Boskoop……een ruimtelijk inspiratiekader

31 mei 2016 (Archief)

Beste mede-Boskopers,

Het dagelijks bestuur van de Dorpsraad Boskoop heeft, onlangs voor de tweede keer, over de nota van gedachten gewisseld met de wethouder Hoekstra, de samenstellers van de nota, de twee gebiedsadviseurs voor Boskoop en ambtenaren van de Gemeente Alphen aan den Rijn.

In de nota hebben twee professionele onderzoeksters het dorp Boskoop objectief en van een afstand bekeken en naar hun waarneming de sterke en zwakke punten vastgelegd.

Het eindresultaat is een waardevol rapport met interessante suggesties voor verbetering en ontwikkeling van de leefomgeving, zowel in het centrum als in de buitengebieden. Het grondgebied van Boskoop is daarbij verdeeld in negen delen (“quadranten”), die, elk naar hun aard en mogelijkheden, een eigen invulling zullen moeten krijgen. Zo kunnen de inwoners naar het totaal van Boskoop kijken en daarover een mening vormen, maar ze kunnen zich ook richten op de quadrant, waar zij wonen.

Verder wordt in de nota ingegaan op de bestaande omvangrijke bouwplannen (meer dan duizend woningen), welke de woonbehoefte van de plaatselijke bevolking verre overschrijdt. Als we een vitale gemeenschap willen blijven, is daarvoor import van nieuwe inwoners wel een vereiste. Dan is er nog de vraag: voor welk soort woningen bestaat onder de Boskopers belangstelling?

De Dorpsraad Boskoop wil de onder de bewoners levende meningen graag horen en organiseert, in samenwerking met de Gemeente, na de vakantietijd een voorlichtingsavond, waarin iedereen zich op de hoogte kan stellen van de mogelijkheden. De uitvoering geschiedt in een publiek-private samenwerking, dus niet alleen door de Gemeente.

[KLIK HIER] om de 'Nota Boskoop een ruimtelijk inspiratiekader' in te zien.

Ria de Groot

Dorpsraad Boskoop