Home Over het Dorpsoverleg Dorpsvisie 2021(PDF) Rapport Groenbeheer (PDF) archief

De werkelijkheid en haar mogelijkheden

De werkelijkheid en haar mogelijkheden

22 augustus 2018 (Archief)

Beste mede-Boskopers,

“Er bestaan twee soorten mensen. Werkelijkheidsmensen, mensen die denken binnen de kaders van wat er al is. En mogelijkheidsmensen, mensen die verder dan de lijnen van de werkelijkheid denken.

Nederland zit vol werkelijkheidsmensen”, zo legde Marleen Stikker, tijdens het programma ‘Zomergasten’ uit. Door die uitspraken werd, tijdens die uitzending, mijn aandacht getrokken. Ik focuste me eens op de eigen gemeente. Waaruit bestaat het bestuurlijk orgaan van Alphen nu eigenlijk? Bestaat deze voor het overgrote deel uit werkelijkheidsmensen? Of zijn de mogelijkheidsdenkers in de meerderheid in dat glazen huis in Alphen?

Onder welke noemer kan onze burgemeester worden geschaard? En is de wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling Van As, gezien zijn bijna onstuitbaar handelen, hét voorbeeld van een mogelijkheidsmens? Past wethouder Van Velzen meer in beide beschrijvingen? De nieuwe wethouder Schotanus (dorpen en wijken)zal zich binnenkort voorstellen aan het bestuur van de Dorpsraad; daarna zal ik kunnen oordelen of hij voor de mógelijkheid of voor de wérkelijkheid zal gaan.

Binnen de eigen gelederen, die van de Dorpsraad, categoriseer ik de wijze mannen en vrouwen van de Denktank expliciet onder de noemer mogelijkheidsmensen. Van hen wordt het nodige verwacht. Worden er alom, binnen onze gemeente, voldoende mogelijkheden gecreëerd en benut? Laat ik in dit kader onze trots, het Sierteeltgebied Greenport, eens onder de loep nemen: Op 25 juni jl. heeft het college van Burgemeester en Wethouders de conceptvisie op ‘Transformatiegebieden Greenport regio Boskoop’ vastgesteld. Vanaf 16 augustus ligt deze ter inzage in het Gemeentehuis van Alphen en bij het Plantarium. Er zijn nog mogelijkheden, om de beschreven processen aan te vullen, of te wijzigen.

Ons sierteeltgebied is aan het veranderen. Het aanbod van sierteeltbedrijven in onze regio krimpt in, als gevolg van een aantal zaken. Woonkernen breiden uit, soms ten koste van bedrijfsgronden. Sommige kwekers hebben geen opvolging, waardoor er nog nauwelijks Investeringen worden gedaan en het aantal kwekerijen afneemt. In de visie worden alternatieven voor de toekomst geboden, door bijvoorbeeld de Ruimte-voor- Ruimte regeling. Een mogelijkheid om bedrijven te verplaatsen, of bepaalde percelen andere bestemmingen te geven. Na sanering kunnen deze percelen voor andere, sierteelt gerelateerde, functies worden ingezet. Bijvoorbeeld voor extensieve teelt, waterberging en Ruimte-voor-Ruimte-kavels.

Zo wordt de bedrijven, die in het gebied willen blijven een ander toekomstperspectief geboden, zowel op het economisch als op het ruimtelijk vlak. In recreatief opzicht zijn er hieruit ook win-win mogelijkheden te behalen. Een uitdaging voor de mogelijkheidsmensen, zou ik zeggen. Maar pas op: “de werkelijkheid, die lijkt altijd anders”, zo luidt een oud gezegde.

Ria de Groot

Dorpsraad Boskoop