Home Over het Dorpsoverleg Dorpsvisie 2021(PDF) Rapport Groenbeheer (PDF) archief

De Alphense lijn

De Alphense lijn

30 mei 2018 (Archief)

Beste mede-Boskopers,

In het onderhoud van het openbaar groen, hanteert de Gemeente de normen, zoals beschreven in het visiedocument ‘de Alphense lijn’. Dit document uit 2015 is aan de toen zittende Gemeenteraad voorgelegd.

Het bevat de uitgangspunten voor de beheercapaciteit van de openbare ruimte in onze gemeente. Kort samengevat komt het er op neer, dat het openbaar groen wordt beheerd volgens de kwaliteitsnormen uit deze visie. Voor de inrichting van de gebieden, geldt de a-b-c-norm, die ieder een bepaald soort onderhoud bepalen.

Een centrumgebied geniet een A-status, woongebieden krijgen een B. Alle overige buitengebieden krijgen een mager C-tje toebedeeld. Natuurlijk omschrijf ik het enigszins simpel. De ‘Alphense lijn’ bevat genoeg maatwerk, toegepast op het beheer van specifieke gebieden. In de publiekssamenvatting beschrijft de Gemeente de gehanteerde vorm van groenbeheer als volgt:

“Het schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte is een basistaak van de gemeente. “De inrichting en het beheer van de openbare ruimte draagt bij aan een gezonde stad (!) met “aandacht voor veiligheid, leefbaarheid, identiteit en mobiliteit“. De gemeente Alphen aan den Rijn kiest voor een structurele aanpak van de openbare ruimte met ruimte voor bewoners om “hun eigen openbare ruimte te maken”. Ga er maar aan staan Gemeente, maak dat maar eens waar! De meningen over deze vorm van groenbeheer zijn namelijk nogal verdeeld.

De Dorpsraad ontvangt veel reacties over het openbaar groen. Klachten, vragen over de slechte staat van onderhoud van het groen in ons dorp. Maar Is het nu slechter gesteld met ons openbaar groen, nu er gewerkt wordt vanuit de Alphense lijn? Dat kan ik niet zeggen. De Dorpsraad is er niet voor het oplossen van individuele problemen, de Gemeente aangaande. Daarvoor moet u zélf het initiatief nemen. Kleinschalige meldingen over de openbare ruimte kunt u het beste direct zelf melden, via de gemeentelijke website of telefoonnummer 140172.

Gegarandeerd is dat de afhandeling snel is (96% binnen vier werkdagen) en dat deze adequaat gemonitord wordt. Duurt het langer dan vier werkdagen dan wordt de melder op de hoogte gehouden. Melden dus, mensen, laat het weten. Zo houden we mét elkaar en vóór elkaar ons Boskoop echt (mooi) groen!

Ria de Groot

Dorpsraad Boskoop