Home Over het Dorpsoverleg Dorpsvisie 2021(PDF) Rapport Groenbeheer (PDF) archief

Communiceren en verbeterpunten……

Communiceren en verbeterpunten……

15 juni 2016 (Archief)

Beste mede-Boskopers,

Als voorzitter van de Dorpsraad, werd ik benaderd om mee te werken aan een interview. De Gemeente Alphen heeft hiertoe opdracht gegeven aan een extern bureau. Aan diverse organisaties binnen de Gemeente Alphen worden vragen gesteld over de samenwerking en de communicatie. De bedoeling is om te evalueren hoe, sinds de fusie, de samenwerking verloopt en of er verbeterpunten mogelijk zijn. Vragen als, “wordt er juist gecommuniceerd vanuit de Gemeente, wordt er serieus ingegaan op voorstellen en biedt de Gemeente voldoende mogelijkheden om zaken voor elkaar te krijgen?”

Met de antwoorden van alle geïnterviewde organisaties zal geëvalueerd gaan worden of er verbeterpunten zijn en ‘of het anders kan’. De Dorpsraad vindt dat de communicatie door de Gemeente zeker wel beter kan. Als eenvoudig voorbeeld noem ik het tunneltje in de Boezemlaan naar het Zwarte Pad. Hoe lang staat dat al niet onder water?

Toch al ruim 5 maanden. De Dorpsraad heeft hierover al direct vragen gesteld aan de Gemeente. Ons werd gemeld dat de herstelwerkzaamheden uiteindelijk in september zullen plaatsvinden. Op tijd en juist communiceren, bijvoorbeeld door een toelichtend berichtje in de plaatselijke media, was ‘verhelderend’ geweest. Zo kan de Gemeente de communicatie mogelijk verbeteren. En wat dat tunneltje betreft: de gebruikers van het tunneltje hoeven niet het slachtoffer te worden van een slepende discussie tussen aannemer en Gemeente over de aansprakelijkheid. Direct herstellen dus!

Ga zo af en toe, om op de hoogte te blijven van onze activiteiten, naar onze facebookpagina en volg onze site: www.dorpsraadboskoop.nl , via een contactformulier kunt u vragen stellen of reacties plaatsen.

Ria de Groot

Dorpsraad Boskoop