Home Over het Dorpsoverleg Dorpsvisie 2021(PDF) Rapport Groenbeheer (PDF) archief

Burnout voor de EDBA……

Burnout voor de EDBA……

13 augustus 2019 (Archief)

Beste mede-Boskopers,

Het in 2015 in het leven geroepen EDBA verkeert in zwaar weer. Het is niet geworden wat men ervan verwachtte. Geen subsidies zullen er vanuit dit platform meer worden verstrekt. De kraan gaat dicht. Het stopt in haar huidige vorm. Men gaat verder als ‘onafhankelijke denktank’.

Een ambitieus plan was het, de oprichting van de EDBA. Een economische ‘aanjager’ zou het worden. De ‘beste gemeente voor ondernemers’. Een club, bedoeld om Alphen economisch nóg meer op de kaart te zetten. Heel veel eurootjes zijn erin gestoken. 4,3 Miljoen om precies te zijn. EDBA, het staat voor Economic Development Board Alphen. Waarom nu toch een naam in het Engels? Zou het de bedoeling zijn geweest, dat een Engels klinkende naam meer gewicht in de schaal zou leggen? Vrij vertaald in het Nederlands is het gewoon: Economische Ontwikkel Club Alphen. Ooit voortgekomen uit een voor 2015 afgerond economisch actieprogramma van de vroegere Gemeente Alphen, met een belangrijke invloed van de ondernemingsvereniging VOA. Juist omdat dit zo succesvol was, wilde men verder, grootser, stappen zetten, denken en doen vanuit een geheel nieuw concept: “Samen de verantwoordelijkheid nemen om het economisch beleid méér succesvol uit te voeren”, zo staat beschreven op de website. Gezamenlijke inzet en betrokkenheid als belangrijke instrumenten om economische doelstellingen te kunnen optimaliseren, met een uiteindelijk doel: samen de sterkste economie van het Groene Hart te worden. Dát was de missie! Mooi en idealistisch bedacht allemaal.

De praktijk bleek toch minder mooi. Alphen economisch op de kaart zetten? De EDBA zag het wel zitten. Men had torenhoge ambities. Vanuit het Gemeentelijk budget werd er 4,3 miljoen voor vier jaar beschikbaar gesteld, bedoeld om nieuwe innoverende initiatieven te kunnen realiseren. Niet alleen Alphen-oud maar ook de kernen (zo worden de dorpen vanuit Alphen nederig genoemd!), zouden mogen mee-eten uit de welgevulde EDBA-ruif, als men maar innoverende ideeën en projecten had. Maar wat heeft het nu uiteindelijk betekend voor Boskoop? Zijn er wel subsidies toegekend aan Boskoopse projecten en initiatieven? En hoeveel is daarvoor uit het EDBA potje vrijgekomen? Het blijkt dat er slechts zo’n 235.000 euro is toegekend aan, overigens alle, Greenport-gerelateerde projecten. Maar Boskoop bestaat toch niet alleen maar uit de Greenport? Het overgrote deel van Boskoop heeft er zelfs helemaal niets mee te maken! Het Boskoopse bedrijfsleven is veel groter. De dorpskernwinkeliers snakken naar een verbetering en verfraaiing van het centrum.

Iets meer dan twee ton aan Greenport-projecten. En waar is de rest van die 4,3 miljoen aan besteed? Aan Alphen(oud)? Hoe dan ook: elke verhouding is zoek.

Dan nog een simpele vraag: als er in de afgelopen jaren 4,3 miljoen nodig was om de lokale economie te stimuleren. Kunnen we dan in de toekomst zomaar zónder die subsidiepot?

Ria de Groot

Dorpsraad Boskoop