Home Over het Dorpsoverleg Dorpsvisie 2021(PDF) Rapport Groenbeheer (PDF) archief

De Dorpsraad kiest, samen met u, de “Boskoper van het jaar”…………

De Dorpsraad kiest, samen met u, de “Boskoper van het jaar”…………

26 augustus 2016 (Archief)

Wat ontstaan is als een inspirerende gedachte wordt binnenkort werkelijkheid: De Dorpsraad organiseert dit jaar voor het eerst de verkiezing van de ‘Boskoper van het jaar’.

De te hanteren spelregels zijn door het bestuur opgesteld. Ik noem de voornaamste punten. De verkiezing is in december van ieder jaar. In aanmerking komt die man of vrouw, wonend in Boskoop, die grote betrokkenheid op de samenleving van onze gemeenschap heeft getoond en daarmee de identiteit van Boskoop heeft versterkt. Dat hoeft niet persé beroepsmatig te zijn; juist ook vrijwilligers kunnen verkozen worden. Voor toekenning komen alleen personen in aanmerking, die wonen binnen de gemeentegrenzen van de zelfstandige gemeente van vóór de fusie met Alphen. Aan de verkiezing is een onderscheidingsteken verbonden, met daarin verwerkt een aantal herkenningspunten van Boskoop én het logo van de Dorpsraad. Dit ontwerp is in ontwikkeling. Het voltallig bestuur van de Dorpsraad wijst de winnaar aan, ons streven is dat we hierin unaniem zijn. De leden van het bestuur zijn vanzelfsprekend van nominatie en verkiezing uitgesloten.

De selectie van genomineerden zal niet alleen vanuit de Dorpsraad plaatsvinden; u kunt ons hierbij helpen. Hebt u een kandidaat of kandidate op het oog? Geef die persoon dan op, via onze website, of via ons mailadres. Beschrijf in het kort waarom u tot die aanbeveling bent gekomen. Via onze website kunt u uitgebreide informatie vinden. De Dorpsraad  kijkt uit naar uw reactie. www.dorpsraadboskoop.nl

Ria de Groot

Voorzitter Dorpsraad Boskoop