Home Over het Dorpsoverleg Dorpsvisie 2021(PDF) Rapport Groenbeheer (PDF) archief

Boskoop is geen kwekersdorp meer!

Boskoop is geen kwekersdorp meer!

14 januari 2019 (Archief)

Beste mede-Boskopers,

Dat schrijft Robert Hagendoorn uit Hazerswoude onlangs in de Groene Hart Koerier.

Hij vraagt zich hardop af of Boskoop zich nog in het centrum van de (sierteelt)wereld waant (.. ). Een zeer opmerkelijke uitspraak. Zijn uitleg heeft een toon van minachting waar elke hardwerkende kweker en trotse Boskoper zich aan stoort. Het komt wel vaker voor dat mensen in een emotionele gemoedstoestand uitspraken doen waar zij later spijt van hebben. Het verdient weliswaar waardering dat zij honderd procent voor hun standpunt staan, maar dat wil niet zeggen dat zij gelijk hebben.

Zo stelt dhr. Hagendoorn dat de Dorpsraad Boskoop een weg wil aanleggen die ‘dwars door het Rietveld’ loopt.. NIETS IS MINDER WAAR! In de onlangs gepubliceerde Dorpsvisie staat duidelijk dat het Rietveld ontzien moet worden. Hij stelt ook dat het ITC/PCT terrein een bescheiden bedrijventerrein is waar vooral niet sierteeltgebonden bedrijven zijn gevestigd. Klaarblijkelijk heeft hij dit terrein nog nooit bezocht, heeft hij zich onjuist laten  informeren, of wellicht verzwijgt hij bewust de toekomstplannen van dit terrein. De letters PTC staan voor ‘Pot en Containerteelt Terrein’ en er zijn grootse plannen voor verdere ontwikkeling van   de Greenport Boskoop. Dit heeft een enorme impact (toename) op de verkeerstromen in ons dorp en zonder adequate en robuuste infrastructurele maatregelen kunnen wij ons dorp straks niet meer in of uit.

Dhr. Hagendoorn maakt deel uit van een groep tegenstanders van het realiseren van deze adequate infrastructuur. Dat mag en dat recht hebben zij. Hij stelt echter ook nog dat hij grote zorgen heeft over het functioneren van de democratie. Het is juist zorgelijk dat deze boute uitspraak voortkomt uit een verschil van mening. Laten we duidelijk zijn: wij mogen ons gelukkig prijzen om in een land te wonen waar wij ongeremd onze mening kunnen ventileren. Natuurlijk zijn er altijd voor- en tegenstanders die elkaar met argumenten proberen te overtuigen van hun gelijk. Dat kan er soms hard aan toegaan en dat is prima. Maar het is wel van eminent belang dat er geen stemming wordt gemaakt en niet gejokt wordt.

Sjaak Koster

Bestuurslid Dorpsraad Boskoop