Home Over het Dorpsoverleg Dorpsvisie 2021(PDF) Rapport Groenbeheer (PDF) archief

Belangen

Belangen

30 oktober 2019 (Archief)

Beste mede-Boskopers,

Afgelopen vrijdag was ik, deel uitmakend van een gevarieerd gezelschap belanghebbenden, uitgenodigd om aan te schuiven in het kantoor van de Greenport, om daar uitgebreid te worden geïnformeerd door gedeputeerde Floor Vermeulen over de actuele status in het dossier ‘Hefbrug’.

Er blijken veel belanghebbenden te zijn. In economisch opzicht zijn dat vanzelfsprekend de grote ondernemers, de kwekers en vervoerders. Maar in wezen vormen de Boskopers zélf natuurlijk eveneens een grote groep van belanghebbenden. Immers, ons dorp is door de afsluiting van de brug letterlijk in tweeën gedeeld, mede daardoor ervaren de plaatselijke winkeliers door de beperkte bereikbaarheid naar het centrum een flinke teruggang in omzet. En is het ‘even naar de overkant’ voor fietsers en voetgangers nu een stuk omslachtiger. Vooral ook ‘Bóskoopse belangen’, dus! De Dorpsraad blijft de ontwikkelingen over de brug op de voet volgen, om, niet alleen haar achterban geïnformeerd te houden, maar ook om te blijven opkomen vóór die dorpse belangen!

Tijdens de bijeenkomst werd zo goed mogelijk uitgelegd waarom de brug voorlopig nog buiten gebruik blijft. Duidelijk is het inmiddels wel dat er onzorgvuldig is omgegaan met het structureel onderhoud van de brug. De specifieke constructie èn de leeftijd van de ijzeren dame vereisen nu eenmaal dat de brug perfect wordt onderhouden. De belanghebbende partijen wilden vooral één ding weten: wanneer kunnen we weer varen, wanneer kunnen we onze producten weer over het water vervoeren, wanneer kunnen we weer van west naar oost met onze handel? Aan de Gedeputeerde en dorpsgenoot Floor Vermeulen de taak, om al deze vragen naar tevredenheid te beantwoorden. ‘Wat voorop staat is veiligheid, dat is van het grootste belang’, aldus Floor Vermeulen. Volkomen logisch natuurlijk, maar de betrokken partijen komen vooral op voor hún belangen. Dat was duidelijk te proeven tijdens de bijeenkomst. Want ja, de schippers zijn niet echt content met dat langer omvaren met een mindere vracht. En de producent van het ‘heerlijk helder’ drankje ziet zijn producten ook liever snel door de ‘groene corridor’ van A naar B vervoerd worden. Vanuit hún belang dringen zij aan op het tijdelijk uitlichten van het bewegende brugdeel om zo doorvaart te bespoedigen. En voor de kwekers? Die hebben slechts één belang: zo snel mogelijk oplossen van de problemen en weer open die brug!

Weegt het belang van de ‘grote jongens’ dan altijd zwaarder dan dat van ‘de mens’, vroeg ik me tijdens de bijeenkomst meerdere malen af. Natuurlijk, er ís tijdverlies, ongemak en vertraging. Maar hoe zit het met het belang van de burgers van Boskoop, waarin staan zij in dit verhaal? Naar het zich laat aanzien, zal de brug vanaf 18 november weer veilig en volledig kunnen functioneren. Behoudens tegenslagen natuurlijk. Het ‘brug-dossier’ heeft de moeilijke positie van ons dorp, wat het verkeer betreft, maar weer eens benadrukt. De Dorpsraad blijft zich inzetten in de zoektocht naar oplossingen. Daarop willen wij nu onze vinger leggen. Van dit nadeel een voordeel maken. ‘Sámen méér voor elkáár‘ is toch onze slogan?!

Ria de Groot

Dorpsraad Boskoop