Home Over het Dorpsoverleg Dorpsvisie 2021(PDF) Rapport Groenbeheer (PDF) archief

Bankjes

Bankjes

28 juli 2019 (Archief)

Beste mede-Boskopers,

‘Bankjes’. Het blijft een veel besproken onderwerp en niet alleen binnen het bestuur van de Dorpsraad. Als voorzitter word ik nogal eens aangesproken over ‘dorpse’ zaken, als ik in het centrum loop. Veel vragen en opmerkingen betreffen de staat van het openbaar groen of andere, al dan niet, ontbrekende voorzieningen in, met name, het centrum.

Eén van de gespreksonderwerpen betreft het gegeven: ‘bankjes’. ‘We missen zo een plekje waar we kunnen gaan zitten, tijdens het winkelen’, wordt er door veel mensen opgemerkt.

Tegenovergestelde geluiden hoor ik ook. ‘Bankjes, ik moet er niet aan denken!’

Sommige omwonenden en winkeliers rond het plein aan de BC-straat zijn stellig in hún mening. Bankjes zorgen alleen maar voor vandalisme en overlast. Reden genoeg om eens aandacht aan te besteden aan het gegeven bankjes, ‘openbare’ bankjes.

Is er werkelijk die noodzaak, in ons centrum bijvoorbeeld? In de openbare ruimten dienen ze slechts één doel: om lekker uit te rusten en de omgeving in je op te nemen, om je lunchpakketje te verorberen, als je tijdens een fietstocht door het Groene Hart Boskoop aandoet, of gewoon, om eventjes de benen te strekken tijdens en na het winkelen.

Een feit is dat bankjes in een openbare omgeving beslist noodzakelijk zijn. In elk winkelcentrum staan bankjes. Waarom kan dat in Boskoop niet? In de Dorpsvisie is een speciaal hoofdstuk gewijd aan het centrum van Boskoop. Daarin staat beschreven hoe ons centrum wordt ervaren als het om ‘beleving’ gaat. Het zou zóveel beter kunnen. ‘Er zijn veel meer mogelijkheden om het centrum sfeervol en aantrekkelijk te maken, zodat het er plezierig vertoeven is’, zo staat er omschreven.

De projectgroep ‘Sociaal & Maatschappelijk’ van de Dorpsraad is momenteel met een inventarisatie bezig om na te gaan hoe we, door o.a. het plaatsen van méér bankjes, ons centrum attractiever voor iedereen kunnen maken; dus èn voor het winkelend publiek èn voor de winkeliers.

Ook in het ‘veilig fietsplan’ wordt de noodzaak van recreatieve rustpunten genoemd. Je zou je kunnen voorstellen dat na een inspannende fietstocht over de o zo drukke Zijde even bijkomen op een bankje uiterst plezierig is!

Nu in het oude Gemeentehuis binnenkort het ‘Gemeenschapshuis’ wordt gerealiseerd, zou in de aanpak van het openbaar terrein ervóór het plan kunnen worden opgenomen om dát in te richten als een groen rustpunt, compleet met een aantal rustieke bankjes. Maar dan moeten ze wél alleen worden gebruikt waarvoor ze worden geplaatst: om te genieten, om uit te rusten. Tegen misbruik hebben we dan weer de wijkagent in de politiepost in het Gemeenschapshuis om hierop toe te zien. Die kan voor handhaving zorgen. Streept de Dorpsraad ook dat punt van haar wensenlijst af. Zo is er weer een van de tien plannen gerealiseerd. Ik kijk uit naar uw reacties.

Ria de Groot

Dorpsraad Boskoop