Home Over het Dorpsoverleg Dorpsvisie 2021(PDF) Rapport Groenbeheer (PDF) archief

Alphen vergroenen met Boskoopse producten? Knap dan ook Boskoop op!

Alphen vergroenen met Boskoopse producten? Knap dan ook Boskoop op!

28 juli 2019 (Archief)

Beste mede-Boskopers,

Het Alphense centrum vergroenen met onze producten? Prima, maar knap dan ook óns centrum op. Hiervoor pleit Dorpsraad Boskoop, naar aanleiding van de presentatie van het Visieplan Centrum Alphen 2022.

Wij vissen als dorp achter het net en daar ben ik best boos over

In het eerder deze maand gepresenteerde visieplan werd geopperd dat Alphen de binnenstraten zou kunnen vergroenen met behulp van producten uit kwekersdorp Boskoop. Op die manier zou de binnenstad als etalage kunnen dienen voor de Boskoopse sierteelt.

Daar heeft de Dorpsraad Boskoop in principe niets op tegen. Maar het gegeven dat Boskoop al jaren vecht voor een opgeknapt centrum, en dat dan het Alphense centrum zou moeten worden opgeknapt met Boskoopse producten - met gemeenschapsgeld, dus deels ook op kosten van de Boskoopse belastingbetaler - schiet voorzitter Ria de Groot in het verkeerde keelgat. ,,Vergroen dan ook ons centrum. Wij vissen als dorp achter het net en daar ben ik best boos over", zegt ze. De entree van ons centrum is troosteloos. Sowieso kan het centrum een boost gebruiken.

In de in december vorig jaar gepresenteerde Dorpsvisie pleit de dorpsraad al voor verfraaiing en vergroening van het centrum en het belang en de wereldwijde bekendheid van Boskoop als sierteelt- en handelscentrum. ,,Boskoop zou als etalage moeten fungeren. Alphen domineert in deze gemeente en wil pronken met onze expertise.” Ook het groenonderhoud kan beter, vindt De Groot. Dat liet dorpsgenoot en raadslid Peter Bontekoe (WKB) zich eerder ook ontvallen. Hij vond het visieplan ‘een grote stap voor een college dat wil bezuinigen op groenonderhoud’ en kreeg bijval van SP-collega Harre van der Nat.

Ria de Groot

Dorpsraad Boskoop